Pripravljate prijavo za projekte sodelovanja Kultura?

/
Pridružite se nam na tehnični delavnici za prijavitelje (Ljubljana, 6. nov.), kjer vam bomo svetovali, kaj upoštevati pri prijavi na razpis Kultura za projekte sodelovanja 2020. PONOVITVE NE BO!

Razpis Kultura za projekte sodelovanja 2020 (EACEA 32/2019) je zadnji tovrstni razpis v okviru trenutne generacije Ustvarjalne Evrope. Evropska komisija je za razpis namenila 48,4 milijonov evrov, od tega 18,9 milijona za projekte sodelovanja manjšega obsega (Kategorija 1) in 29,5 milijonov za projekte sodelovanja večjega obsega (Kategorija 2).
Rok za oddajo vlog je 27. nov. 2019 do 17.00 (CET). Rezultati bodo predvidoma znani prihodnje leto maja, Komisija pa naj bi podprla približno 100 projektov v obeh kategorijah skupaj.

Napotki za prijavitelje – Kultura in projekti sodelovanja 2020
Gradivo (ppt predstavitev), ki je bilo pripravljeno za tehnično delavnico Kultura (6. nov. 2019), je dostopno tukaj.

Preverite glavne spremembe razpisa za leto 2020 (v primerjavi z 2019) in upoštevajte nasvete naše ekipe. Predvsem pa nam pravočasno posredujete VPRAŠANJA, povezana s pripravo razpisne dokumentacije!

Prihodnji razpis za projekte sodelovanja bo objavljen v okviru naslednika – programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027), vendar šele takrat, ko bo sprejeta pravna podlaga novega programa in odobren letni delovni načrt za izvajanje ukrepov in shem. Ob zamudah zaradi teh postopkov se lahko zgodi (podobno, kot se je v okviru trenutnega programa), da bo prvi tovrstni razpis na voljo šele v prvi polovici leta 2021.
Zato ne izpustite zadnjega vlaka!