Predstavljamo evropske mreže: Evropska mreža muzejskih organizacij

/
The Network of European Museum Organisations (NEMO) je bila ustanovljena leta 1992 kot neodvisna mreža nacionalnih muzejskih organizacij in predstavlja muzejsko skupnost držav članic Sveta Evrope. Mreža združuje več kot 30.000 muzejskih organizacij iz cele Evrope.

Osrednji cilj mreže je promocija muzejskega dela in vrednot odločevalcem ter omogočanje dostopa do informacij, mreženja in priložnosti za sodelovanje muzejskim organizacijam .

log-nemo-v1

Mreža si prizadeva, da bi:
– bile muzejske organizacije del širše družbene agende,
– bile zbirke dostopne širši javnosti,
– bili muzeji prepoznani kot pomembni nosilci (ne)formalnega izobraževanja
– bil prepoznan gospodarski pomen muzejske dejavnosti

Člani mreže NEMO so nacionalni muzeji oz. druge muzejske organizacije in združenja s sedežem v državah članicah Sveta Evrope. V mrežo sta vključeni tudi organizaciji iz Slovenije: Skupnost muzejev Slovenije in MoTA – Muzej tranzitorne umetnosti. Več informacij o pogojih za članstvo v mreži je tukaj.

V okviru mreže trenutno deluje pet delovnih skupin. Med njimi tudi delovna skupina LEM (The Learning Museum), ki je nastala s podporo EU in se po zaključku projekta leta 2013 preoblikovala v stalno delovno skupino mreže. V delovni skupini kot pridružen član deluje tudi Forum slovanskih kultur.

Sedež mreže:
The Network of European Museum Organisations (NEMO)
In der Halde 1, 14195 Berlin, Germany
T: +49 30 84109517
w: http://www.ne-mo.org/
E: office@ne-mo.org

Evropske mreže predstavljamo tukaj.