Predstavljamo evropske mreže: Evropska mreža za izobraževanje na področju kulturnega menedžmenta in kulturnih politik (ENCATC)

/
European network on cultural management and policy (ENCATC) združuje več kot 100 organizacij in strokovnjakov iz 40 različnih držav na področju kulturnega menedžmenta in kulturne politike.

ENTACTOsrednji cilj mreže je razvoj izobraževanja na področju kulturnega menedžmenta in kulturne politike v Evropi ter širše.  Delo mreže lahko razdelimo na štiri stebre in sicer zagovorništvo, mreženje, izobraževanje in raziskave.

V mrežo so vključene univerze in druga izobraževalna središča na področju kulturnega menedžmenta in kulturne politike, kulturne organizacije, umetniki in predstavniki tako nacionalnih kot lokalnih oblasti. Člani mreže ponujajo programe usposabljanja in izobraževanja na različnih področjih kulture. Mreža spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja preko različnih shem mobilnosti.

Od leta 2014 mreža podeljuje tudi nagrado mladim raziskovalcem za najboljše doktorske naloge s področja primerjalnih kulturnih politik in menedžmenta.

V mrežo ENCATC trenutno ni vključena nobena slovenska organizacija.
Več informacij o pogojih za članstvo v mreži je tukaj.

Sedež mreže:
European network on cultural management and policy (ENCATC)
Avenue Maurice, 1 (Residence Argentine), Brussels , Belgium
T:+32 2 201 29 12
w: www.encatc.org
E: info@encatc.org

Evropske mreže predstavljamo tukaj.