Predstavljamo evropske mreže: Evropska jazz mreža (EJN)

/
Europe Jazz Network (EJN) je bila ustanovljena leta 1987 in združuje evropske producente in izvajalce sodobne jazz glasbe. Mreža trenutno združuje več kot 118 festivalov, klubov in drugih organizacij s področja delovanja mreže iz 35 evropskih držav.

Poslanstvo mreže je spodbujati, podpirati in promovirati razvoj glasbenega sektorja v Evropi in omogočati mreženje med umetniki, producenti in festivali iz različnih držav. Člani mreže verjamejo, da glasba prispeva k družbeni ter čustveni rasti in gospodarski rasti. Poleg tega predstavlja glasba neprecenljiv kanal za proces medkulturnega dialoga in sodelovanja.

Otvoritveni večmedijski performans 58. Jazz festival Ljubljana, Foto: Nada Žgank
Otvoritveni večmedijski performans 58. Jazz festival Ljubljana, Foto: Nada Žgank

Glavne aktivnosti mreže EJN so organizacija letne evropske jazz konference in generalne skupščine ter drugih srečanj, izvedba pilotnih in raziskovalnih projektov, informiranje, promocija, pridobivanje finančnih sredstev in zagovorništvo.

Člani mreže so festivali, producenti, izvajalci in druge organizacije s področja delovanja mreže. V mrežo je vključen tudi Cankarjev dom (Jazz festival Ljubljana) iz Slovenije. Več informacij o pogojih za članstvo v mreži je na voljo tukaj.

Na spletni strani mreže je dostopen tudi zemljevid jazz in drugih festivalov po Evropi in širše. Iz Slovenije je na seznam uvrščenih kar 11 festivalov.

Sedež mreže:
Europe Jazz Network
Europe-wide association of producers and presenters of creative jazz and improvised musics (EJN)
9, rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin France
W: http://www.europejazz.net 
Kontaktni obrazec: http://www.europejazz.net/contact

Evropske mreže predstavljamo tukaj.