Predstavitev »Kultura! uspešno črpa iz programov EU za kulturo, film in AV področje«

/
23. oktobra 2013 je bila v CUK Kino Šiška predstavljena podrobna analiza 153 organizacij, ki so za 542 projektov črpale evropska sredstva za področje kulture, filma in avdiovizualne dejavnosti v obdobju 2002–2012 in interaktivna spletna vizualizacija omenjenih podatkov, projekt MEDIA Deska Slovenija, Kulturne stične točke v Sloveniji in Ljudmile – Culture.si

Polletni skupni projekt pisarn MEDIA Desk Slovenija (Slovenski filmski center), Kulturne stične točke v Sloveniji (SCCA-Ljubljana) in portala Culture.si (Ljudmila) z namenom zbiranja, usklajevanja, obdelave, analize in predstavitve podatkov o črpanju sredstev slovenskih kulturnih organizacij iz programov EU za kulturo, film in avdiovizualno področje v zadnjih 11 letih (od vključitve Slovenije v program Kultura oz. zadnjih 10 let od vključitve v program MEDIA), je prinesel možnosti *prikazovanja statistik v obliki promocijskega plakata in interaktivne spletne infografike*, ki je dostopna na portalu Culture.si in omogoča vpogled v seznam uspešnih slovenskih kulturnih producentov ter projekte, za katere so črpali evropska sredstva. Vabimo vas, da si ogledate grafično in interaktivno vizualizacijo podatkov črpanja sredstev iz programov EU za kulturo, film in avdiovizualno področje v obdobju od 2002 do 2012. Interaktivni spletni portal ima potencial nadaljnjega dopolnjevanja in krepitve ter bo s skupnimi podatki ostal uporabno *orodje za mednarodno promocijo evropske dimenzije slovenske kulture in uspešnosti ter kompetentnosti slovenskih producentov v mednarodnih koprodukcijah* tudi in predvsem v obdobju novega programa Ustvarjalna Evropa, ki bo združil dosedanje programe Kultura in MEDIA. *Projekt in njegovi izsledki ter podrobna analiza 153 organizacij, ki so za 542 projekta črpale evropska sredstva v obdobju 2002–2012* so bili 23. oktobra 2013 predstavljeni zainteresirani javnosti (stotim predstavnikom uspešnih prijaviteljev, kulturnih akterjev in predstavnikov organizacij ter inštitucij in medijev) s strani predstavnic nacionalnih informacijskih pisarn programov Kultura in MEDIA – *Mateje Lazar*, vodje Kulturne stične točke v Sloveniji in *Sabine Briški*, vodje MEDIA Deska Slovenija ter *Alenke Pirman*, predstavnice Culture.si. *Nov program EU Ustvarjalna Evropa* (2014–2020) je predstavila *Urška Zupanec* iz Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo RS (predstavitev je na voljo tukaj). Udeležence sta ob tej priložnosti nagovorila tudi *Nataša Goršek Mencin*, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS in *dr. Aleš Črnič*, državni sekretar Ministrstva za kulturo RS (nagovor g. Črniča je na voljo tukaj).