Predlagajte moderatorja za letni forum EUSDR!

/
Ministry of Regional Development and Public Works of Republic of Bulgaria prihodnje leto skupaj z Evropsko komisijo organizira letni forum za območje Podonavja (18.–19. okt. 2018). Organizatorji iščejo moderatorja iz Slovenije za povezovanje razprav na temo kulturna dediščina in turizem. Rok prijave: 8. dec. 2017.
Vir: EK–GD REGIO.
Vir: EK–GD REGIO.

Na letnem forumu Strategije EU za Podonavje (EUSDREU Strategy for the Danube Region), 19. oktobra 2017, je Bolgarija od Madžarske prevzela enoletno predsedovanje v omenjeni strategiji. Prihodnji 7th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region bo od 18. in 19. oktobra 2018 potekal v Sofiji. Program vključuje tudi razprave na temo kulturne dediščine in turizma, in sicer v sklopu naslednjih panelov:

– Panel 1: Ukrepi za razvoj in ohranjanje kulturne dediščine – dodana vrednost za doseganje gospodarske rasti in zaposlovanja (Turizem in kultura kot povezovalni dejavnik za teritorialni razvoj in kohezijo).
– Panel 2: Prispevek transnacionalnega programa za Podonavje v regiji.
– Panel 3: Makroregionalne strategije EU (MRS) in prihodnost sodelovanja.
Predvideni sta tudi dve vzporedni omizji o trajnostni mobilnosti v turizmu ter varnosti v javnem prostoru.

Organizatorji foruma vabijo slovenske strokovnjake s področja kulturne dediščine k moderiranju panelov 1 in 3. Pogoji sodelovanja so dostopni tukaj (Key requirements for the position of MODERATOR at the 7th Annual Forum of the EUSDR, .docx v angleškem jeziku). Organizator bo moderatorjem kril stroške prevoza in namestitve.

Predloge moderatorjev za EUSDR forum prihodnje leto v Sofiji pošljite do 8. decembra 2017 na naslov Marjetka.Kanjir@gov.si, kjer se lahko pozanimate o vseh podrobnostih sodelovanja na forumu.

Več o Strategiji EU za Podonavje tukaj (EK–GD REGIO) in tukaj (Culture & Tourism).