Pozor: Končno najava razpisa za projekte sodelovanja 2018

/
Evropska komisija obvešča, da bo razpis za projekte sodelovanja Kultura predvidoma objavljen septembra pod pogojem, da bo sprejet tudi delovni načrt programa za leto 2018. Pomembna novost je uvedba tretje razpisne kategorije za projekte s področja kulturne dediščine, ki se navezujejo na ELKD 2018.

Razpis za projekte sodelovanja za leto 2018 bo poleg obeh običajnih kategorij – za projekte sodelovanja manjšega (kategorija 1) in večjega obsega (kategorija2) tokrat vključeval še posebno kategorijo za projekte sodelovanja s področja kulturne dediščine (kategorija 3).

Kategorija 1 in 2: Če načrtujete projektno prijavo v okviru kategorije 1 ali 2, si lahko pomagate z lanskimi smernicami (Guidelines 2017), saj bistvenih sprememb ne pričakujemo.

Kategorija 3: Komisija bo v okviru kategorije 3, za katero bodo objavljene posebne smernice, predvidoma podprla od 25 do 30 projektov s področja kulturne dediščine, ki bodo vključevali sodobne pristope k dediščini in omogočili dostop in povezovanje s čim širšim občinstvom.

V okviru te kategorije bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k promociji Evropskega leta kulturne dediščine 2018 in katerih fokus ne bo samo ozaveščanje o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine temveč trajnostni učinek.

Več informacij o napovedanem razpisu: EACEA

POZOR: Zavod Motovila bo napovedani razpis za projekte sodelovanja 2018 javno predstavil že 12. septembra, ko v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo v Ljubljani organiziramo dogodek posvečen priložnostim, ki jih za področje kulturne dediščine ponujajo programi EU na področju teritorialnega in nadnacionalnega sodelovanja. Prijavitelje na razpis pa 26. septembra vabimo tudi na Idejni laboratorij v Kreativni center Poligon, kjer s pomočjo tujih strokovnjakov z ustvarjalnim pristopom lahko oblikujejo idejni koncept projekta. Spremljajte nas!