Poziv za razvoj strateških transnacionalnih projektov – Podonavje

/
Sklad za upravljanje denarja v okviru transnacionalnega programa za Podonavje (DTP Seed Money Facility Call) omogoča podporo pripravi projektov, tj. za nadaljnji vir financiranja, ne glede na finančni instrument: nacionalna sredstva, EU / transnacionalni / čezmejni skladi, javne / zasebne naložbe, javno-zasebna partnerstva. Rok za prijavo: 7. dec. 2017.

Danube_Region_StrategyOdprt je prvi poziv Sklada za upravljanje denarja v okviru transnacionalnega programa za Podonavje (DTP Seed Money Facility Call) do 7. decembra 2017, za razvoj strateških transnacionalnih projektov, ki prispevajo k strategiji EU za Podonavje. S podporo Sklada za upravljanje denarja se lahko projekti pripravijo za nadaljnji vir financiranja, ne glede na finančni instrument: nacionalna sredstva, EU / transnacionalni / čezmejni skladi, javne / zasebne naložbe, javno-zasebna partnerstva.

Razvojna faza, ki jo financira Sklad za denarna sredstva, zajema analizo potreb in izzivov, ki jih obravnava glavni projekt, priprava delovnega načrta za glavni projekt, vzpostavitev partnerstva in analiza možnih instrumentov financiranja za glavni projekt.

Največji proračun projekta SMF je 50.000 EUR in obdobje izvajanja 12 mesecev. Prispevek EU za vsak projekt je 85 % za partnerje v projektu. Za vsako prednostno področje bodo financirani največ trije projekti.

Vsak projekt mora vključevati najmanj dva in največ pet finančnih partnerjev iz najmanj dveh različnih držav na programskem področju.

V okviru podskupine prednostnega področja 3 Podonavske makroregionalne strategije (PA3 EUSDR) so predlagane naslednje teme:
1. oživitev in zaščita tradicionalnih obrti v Podonavju;
2. razviti aplikacije in druga inovativna orodja za turiste, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), ki spodbujajo in jasno prikazujejo naravno in kulturno dediščino Podonavja;
3. promocija SPA in wellness turizma v regiji;
4. ustvariti nove in podpreti obstoječe transnacionalne poti za trajnostne in turistične dejavnosti v Podonavju.

V okviru podskupine PA3 EUDSR lahko prijavitelji prejmejo izjavo o usklajenosti s projektnimi idejami, v kateri je navedeno, da je podan predlog v skladu s temami poziva. Izjava o usklajenosti je merilo za upravičenost za projekte, ki se predložijo v okviru tega razpisa!

Prijavitelji so vabljeni, da pošljejo projektne ideje obema koordinatorjema PA 3, do 17. novembra 2017 na elektronski naslov: l.sirakov@tourism.government.bg in mihaela.florea@mdrap.ro. Izjave o usklajenosti s projekti PA3 bodo po posvetovanju s člani usmerjevalne skupine izdali koordinatorji PA 3, katere član je tudi Ministrstvo za kulturo RS.

Dokumenti za razpis (priročniki, predloge in opisi) so objavljeni na spletni strani DTP tukaj.
Poseben razdelek, namenjen pozivu SMF bo objavljen tudi na spletnem mestu PA3 tukaj, ki zainteresiranim stranem omogoča predstavitev svojih projektnih idej in iskanje potencialnih partnerjev.