Poziv za inovativne modele mikro upravljanja evropskih dediščinskih objektov oz. hiš v družinski lasti

/
Rok za prijavo: 13. september 2017
Plečnikova hiša, Foto: Andrej Peunik, Vir: Culture.si
Plečnikova hiša, Foto: Andrej Peunik, Vir: Culture.si

Ozadje
Evropski dediščinski objekti oz. hiše v družinski lasti so ena izmed pomembnih sestavin evropske kulturne dediščine. Upravljalci se pri ohranjanju in varovanju tovrstnih objektov še vedno opirajo na tradicionalne modele upravljanja (dogodki, obiski). Kljub poskusom uvedbe novih poslovnih modelov, potencial dediščinskih objektov še vedno ostaja neizkoriščen.

Cilji
S pozivom (EAC/05/2017) želi EU povečati zmogljivosti upravljalcev za ohranjanje in vzdrževanje dediščinskih objektov z inovativnimi poslovnimi modeli in ugotoviti ekonomski ter družbeni potencial tovrstnih praks. Poleg tega želi izpostaviti pomen izobraževanja in inovacij ter prenosa znanja mladim za ohranjanje kulturne dediščine. Ne nazadnje želi poudariti tudi vprašanje t. i. participatornega upravljanja dediščine med javnimi in zasebnimi akterji.
Poziv prispeva k ciljem Evropskega leta kulturne dediščine z ozaveščanjem o pomenu evropske kulturne dediščine.

Kdo se lahko prijavi?
Na poziv se lahko prijavo fizične ali pravne osebe iz držav članic EU in držav nečlanic, ki imajo z EK podpisan poseben sporazum na področju javnih naročil.

Naloge izvajalca
Izbrani izvajalec oz. konzorcij bo moral opraviti naslednje naloge:
1. Družbeno ekonomska študija stanja in ugotavljanje potenciala evropskih dediščinskih objektov
2. Mapiranje obstoječih in inovativnih modelov upravljanja
3. Promocija rezultatov študije
4. Promocija Evropskega leta kulturne dediščine 2018 in programa Ustvarjalna Evropa

Finančna vrednost poziva: 500.000 EUR
Rok za prijavo: 13. september 2017
Več informacij: Evropska Komisija