Posvetovanje s Komisijo o znaku evropske dediščine

/
Evropska komisija vabi vse državljane in deležnike k sodelovanju v posvetovanju o znaku evropske dediščine (European Heritage Label), še posebej, če ste obiskali kraje z znakom ali se z znakom profesionalno ukvarjate kot partnerji oz. zaposleni. Rok za oddajo mnenj: 24. maj 2018.


Znak evropske dediščine se dodeli krajem, ki imajo simbolično zgodovinsko vrednost v procesu evropskega združevanja. Namen znaka je prispevati h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu kulturnemu območju, k spodbujanju medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja ter povečanju vrednosti kulturne dediščine. Poleg Partizanske bolnice Franja, ki je laskavo priznanje prejela aprila 2015, se v Sloveniji od letos z njim lahko pohvali tudi cerkev Sv. Duha na Javorci. Znak je do zdaj skupaj prejelo 38 prizorišč.

Posvetovanje s Komisijo o znaku evropske dediščine

Namen javnega posvetovanja z Evropsko komisijo je zbrati mnenja vseh zainteresiranih državljanov in organizacij o pomenu, ki ga ima kulturna dediščina pri utrjevanju občutka pripadnosti državljanov Evropski uniji, predvsem z ukrepom znak evropske dediščine. Komisija še zlasti prosi za mnenja vse, ki so obiskali kraje z znakom evropske dediščine ali se z znakom ukvarjajo kot partnerji projekta oziroma zaposleni.

Namen posvetovanja je tudi zbrati podatke o izvajanju in rezultatih ukrepa znak evropske dediščine v prvih šestih letih od njegove uvedbe (2011–2017), ki jih ni bilo mogoče pridobiti z raziskavo objavljenih virov.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen v angleščini, francoščini in nemščini. Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete pozneje. Rok za oddajo mnenj je 24. maj.
Več o javnem posvetovanju in dodatne informacije prek spleta Komisije (slo / angl.).