Dnevi evropske kulturne dediščine

Akcija na pobudo Sveta Evrope (Council of EuropeCoE) poteka že od leta 1985, od leta 1999 pa je to skupna akcija z EU. Vsako leto septembra so v državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije (European Cultural Convention) iz leta 1955 organizirani dnevi odprtih vrat do številnih spomenikov in spomeniških območij, ki so brezplačno dostopni zainteresirani javnosti z namenom aktivne vključitve v varovanje in izboljšanje skupne dediščine za sedanje in prihodnje generacije.

Doma …

Zavod za varstvo kulturne dediščine v Sloveniji (ZVKDS) s številnimi partnerji vsako leto septembra prireja dneve evropske kulturne dediščine (DEKD).

Več na spletu Evropske komisije in www.europeanheritagedays.com

Ustvarjalna Evropa želi doseči večjo prepoznavnost bogastva in raznolikosti evropskih kultur in spodbujanje medkulturnega dialoga ter medsebojnega razumevanja, zato podpira t. i. posebne ukrepe, in sicer nagrade Evropske unije za različna področja, znak evropske dediščine, Evropske dneve kulturne dediščine in evropske prestolnice kulture.