Poročamo: Jesenska delavnica za projekte sodelovanja 2017 – 2. DEL

/
Udeleženci so dobili vpogled v razpisno dokumentacijo in kako oblikovati proračun projekta. Gostili smo pravno strokovnjakinjo Tino Baloh, ki je udeležencem svetovala, kako pripraviti sporazum o partnerskem sodelovanju.

V torek, 8. novembra, je ekipa CED Slovenija izvedla 2. del jesenske delavnice za projekte sodelovanja 2017. Razpis, ki je bil objavljen z zamudo, se izteče že 23. novembra 2016 ob 12. uri. Do takrat je še dobrih dvanajst dni in dovolj časa za zadnje »piljenje« projektne vloge. Spodaj preverite najpomembnejše nasvete, s katerimi zaključujemo jesenski del delavnice za projekte sodelovanje.

Jesenska-delavnica-2-DEL-00Pa še to: naša trenutna zmogljivost dopušča individualna svetovanja samo še vključno do petka, 18. novembra.

Kaj naj NE BO še ena najpogostejša napaka, ko pripravljam prijavo za projekte sodelovanja? 

SPLOŠNA PRIPOROČILA

1. Nikar ne pripravljate prijave, če niste najprej prebrali obveznega čtiva: SMERNICE razpisa (Guidelines); PRAKTIČNA NAVODILA za prijavitelje (Guide for applicants); TEHNIČNA NAVODILA za izpolnjevanje e-obrazca (Proposal Submission User Guide). Na voljo pa je tudi Vodnik za ocenjevanje, namenjen evalvatorjem (Guide for experts).

2. Če je s formalnega vidika prijavnica pripravljena, se zdaj posvetite še trem ključnim delom e-obrazca: (A) Povzetek projekta (sklop C.6 – Fokusiraj se! Pripravi utemeljeno strategijo, kako nameravate izvajati eno oz. več izbranih prednostnih nalog!); (B) Merila za dodelitev podpore (sklop E – ustreznost + kvaliteta + komunikacija & razširjanje + partnerstvo) – na vprašanja odgovarjaj natančno in konkretno!; (C) Podroben opis projekta – biti mora skladen z e-obrazcem, proračunom in sporazumom o sodelovanju!

3. Poleg inovativne ideje je najbolj ključno močno in kvalitetno partnerstvo, ki mu botruje pristno sodelovanje, je po močnosti geografsko raznoliko in izkazuje, da imajo partnerji – čeprav se razlikujejo – podobne cilje, ki so skladni s cilji in prednostnimi nalogami razpisa in podprograma Kultura.

PRORAČUN: pet točk, kjer so udeleženci delavnice dobili žulje

1. Pripravite stroškovnik skupaj s projektnimi partnerji.
2. Stroškovnik naj bo realen in v skladu s projektnimi aktivnostmi.
3. Stroškovnik mora biti uravnotežen (prihodki = odhodki). Prihodek od projekta je seveda dovoljen, projekt pa ne sme ustvariti dobička!
4. Ne ukvarjajte se preveč s »podizvajanjem«, ne pozabite pa navesti, če gre za tovrsten strošek.
5. Prispevek partnerja (self-financing) je znesek, ki ga partner navede v pooblastilu (Mandate) in je naveden tudi v obrazcu za stroškovnik (Revenue – 3. Self-financing in own and raised funds).

Kaj se je pri tovrstnem sporazumu o partnerskem sodelovanju izkazalo za najbolj pomembno?

Ob upoštevanju specifične pravne podlage, ki velja za program Ustvarjalna Evropa, ne smete pozabiti zlasti na vsebinsko natančna opredelitev določil, ki določajo kdo, kaj, zakaj, v kakšnem obsegu, na kakšnem način, do kdaj, pod katerimi pogoji, s katerimi (finančnimi) viri ter v kakšnem znesku bo izvedel oziroma zagotovil dogovorjene projektne aktivnosti in pripadajoče obveznosti.

Dodatna pomoč:
– 
Informacije in nasveti iz prvega dela jesenske delavnice za projekte sodelovanja.
– Za poglobljeno preverbo pripravljenosti preverite priročno orodje samoocene »Ali sem pripravljen? 39 korakov« …, ki jih je v sklopu seminarja Do uspešne kandidature v treh korakih (Ljubljana, 2015) predstavil strokovnjak za evropske projekte, Geoffrey Brown (Euclid, VB).
– O tem, kako v 10. korakih oblikovati učinkovito komunikacijsko strategijo brez pomoči ekipe strokovnjakov za PR, preverite v predavanju Anastasiye Nurzhynske (Ukrajina), ki je nastopila na strokovnem seminarju Projekt z zgodbo? (Ljubljana, 2016).