Razpis: Podpora prodajnim zastopnikom

/
Objavljen je razpis EACEA/07/2015: Podpora za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov – Shema prodajnih zastopnikov.

Prijavitelji morajo biti evropske družbe, ki delujejo kot posredniki za producenta in so specializirane za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem filma in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuja ozemlja ter katerih deja vnosti prispevajo k doseganju ciljev podprograma MEDIA.

Shema prodajnih zastopnikov deluje dvostopenjsko:

1. Oblikovanje potencialnega sklada, ki bo izračunan glede na mednarodne prodajne rezultate družbe na evropskem trgu v referenčnem obdobju (2010–2014).
Rok za pošiljanje vlog: 18. junij 2015.

2. Ponovno vlaganje tako oblikovanega potencialnega sklada s strani vsake družbe:
modul 1: minimalna jamstva ali predujmi, plačani za pravice mednarodne prodaje za nove evropske nenacionalne filme;
modul 2: promocija, trženje in oglaševanje na trgu novih nenacionalnih predstavljenih filmov.
Rok za pošiljanje vlog: 1. 3. 2017

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj