Podonavska platforma za kulturo

/
Transnacionalno povezovanje in sodelovanje na področju kulture in turizma, ki si prizadeva odkriti in oživeti (ne)vidno kulturno dediščino v Podonavju ter jo približati javnosti prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Pri platformi kot pridruženi partner sodeluje tudi zavod Motovila.
Vir: Danube Culture Platform.
Vir: Danube Culture Platform.

Podonavska platforma za kulturo (Danube Culture Platform) je oblikovana za nov pristop k sodelovanju med različnimi deležniki na področju kulture in turizma. Cilj projekta je ozavestiti mednarodno javnost o nepremični kulturni dediščini, zgodovinskih krajih in dogodkih na območju Podonavja in jih povezati z evropskimi kulturnimi potmi.

Platforma si prizadeva odkriti stare in nove zgodbe o (ne)vidni kulturni dediščini v Podonavju ter jo javnosti približati prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Oživitev oz. pripojitev (ne)vidne kulturne dediščine evropskim kulturnim potem pa je del strategije oblikovanja nove turistične ponudbe v Podonavju.

Projekt Podonavske platforme za kulturo je umeščen tudi v kontekst Evropskega leta kulturne dediščine 2018 in kandidaturo vpisa zahodnega dela rimskega limesa na območju Bavarske, Avstrije, Slovaške in Madžarske na Unescov seznam svetovne dediščine v letu 2018.

Pri projektu skupaj sodelujejo javne lokalne, regionalne in nacionalne institucije, kulturni izvajalci, strokovnjaki s področja kulture in turizma ter nevladne organizacije iz 8 različnih držav podonavske regije, tj. Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Madžarske, Luksemburga, Srbije, Slovenije in Romunije, skupaj 19 partnerjev:
*vodja – Federal Chancellery of Austria, Division II: Arts and Culture (AT);
*7 partnerjev in 10 pridruženih partnerjev.

Kot pridruženi partner pri projektu sodeluje tudi zavod Motovila, katerega vloga je sodelovati pri promociji projekta, mreženju, spodbujanju mednarodnega sodelovanja in razvoju občinstev pri ozaveščanju (ne)vidne kulturne dediščine in območja Podonavja.

Projekt traja od januarja 2017 do junija 2019 in ima proračun v skupni vrednosti 1.676.878,64 EUR (od tega 1.331.846,83 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ERDF in 93.500 EUR iz Instrumenta za predpristopno pomoč – IPA).
Več o projektu.

Aktivnosti platforme:
Konferenca o razvoju občinstev: INTERREG DTP CultPlatForm_21 – 1st Transnational Project Conference (Pécs, 11. –13 okt. 2017).
Odkrivanje (ne)vidne dediščine – delavnica na Dunaju, 20. april 2017.

logo_Danube_platform_color

Več o evropskem transnacionalnem sodelovanju.
Več o Transnacionalnem programu Interreg Podonavje 2014–2020.
Več o Evropskem teritorialnem sodelovanju 2014–2020 (Interreg).