Pet novih balkanskih članic Ustvarjalne Evrope

/
Junija in julija je programu Ustvarjalna Evropa pristopilo pet novih članic iz regije: Srbija, Albanija, Črna gora, Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Profesionalcem iz BIH bo omogočeno poglobljeno svetovanje v okviru pobude "Centri Ustvarjalne Evrope na poti" na 20. MFF v Sarajevu.

Polnopravna članica tako MEDIE kot Kulture je trenutno le BIH. Prijavitelji iz ostalih omenjenih držav lahko kadidirajo le na razpisih podprograma Kultura, pristop podprogramu MEDIA pa se pričakuje takoj, ko bodo njihovi domači predpisi na AV področju usklajeni z evropskimi.

Srbija je prva država kandidatka za članico EU, ki je junija uradno potrdila sodelovanje v okviru programa Ustvarjalna Evropa, v okviru srbskega Ministrstva za kulturo pa že deluje Center Ustvarjalna Evropa (CED Srbija). Srbske kulturne organizacije so uspešno sodelovale že v predhodnem programu EU Kultura (2007-2013), v okviru katerega so njihovi prijavitelji projektov pridobili približno 1,2 milijona EUR. (Več info: Objava za medije).

Junija je programu Ustvarjalna Evropa pristopila tudi Albanija, julija pa so sledile BIH, Črna gora in Makedonija.

Prijavitelji iz vseh navedenih petih balkanskih držav članic se lahko potegujejo za podporo znotraj razpisov podprograma Kultura (projekti sodelovanja, literarno prevajanje, mreže in platforme), medtem ko pa na razpisih podprograma MEDIA kot upravičeni prijavitelji lahko trenutno kadidirajo le predstavniki filmskega in avdiovizualnega sektorja iz Bosne in Hercegovine, saj je ta država svoje predpise na področju avdiovizualnih dejavnosti že uskladila z evropsko legislaturo.

SVETOVANJE ZA AV PROFESTIBALCE IZ BIH NA 20. SFF
Ker pa svetovalna pisarna Ustvarjalne Evrope v BIH še ne obstaja, bo na jubilejnem mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevu 21. avgusta zainteresiranim profesionalcem zagotovljeno individualno svetovanje v okviru pobude “slovenskega, avstrijskega, hrvaškega, madžarskega in nemškega Centra Ustvarjalne Evrope. V bližnji prihodnosti je predviden podpis podobnih sporazumov o sodelovanju še s Turčijo, Gruzijo in Moldavijo.