Odprti razpisi Interreg Slovenija–Madžarska/–Avstrija/–Italija

/
Predložite lahko standardne projekte, tudi na področju kulture. Roki za oddajo vlog so 25. julij (Slovenija–Madžarska), 27. julij (Slovenija–Avstrija) in 14. september (Slovenija–Italija).

Evropsko čezmejno sodelovanje (Interreg) zagotavlja okvir za reševanje skupnih izzivov na obmejnih območjih, izvajanju skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Namen čezmejnih programov sodelovanja je spodbujati skupen pristop reševanja skupnih težav/izzivov z namenom zmanjševanja regionalnih, gospodarskih in socialnih razlik.
Več o programih Interreg preberi tukaj.

Julija in septembra lahko predložite t. i. standardne projekte za sodelovanje v programih:

– Interreg V-A Slovenija-Madžarska: objavljen 2. rok za oddajo vlog, ki je 25. 7. 2016 do 15.00 ure. Za več glej tukaj.  Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Jasmina Litrop, T: +386 (0)1 400 31 62, E: si-hu.svrk@gov.si.

– Interreg V-A Slovenija-Avstrija: objavljen 2. rok za oddajo vlog, ki je 27. 7. 2016. Za več glej tukaj.  Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Mojco Trafela.

– Interreg V-A Slovenija–Italija: objavljen razpis za predložitev standardnih projektov, tudi za ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine (glej št. 3/2016 6c, 6d, 6f). Rok za oddajo projektov je 14. 9. 2016 do 15. ure. Za več glej tukaj.
Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, T: +39 040 377 5993, F: +39 040 3775907, E: jts.itaslo@regione.fvg.it ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, T: (+386) 5 7318 533, E: it-si.svrk@gov.si.