Objavljeni razpisi programa Ustvarjalna Evropa!

/
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je objavila razpise programa Ustvarjalna Evropa!

Podprogram MEDIA bo tudi vnaprej finančno podpiral evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih *razvoja, distribucije in promocije*, s posebnim poudarkom na projektih *z evropsko dimenzijo* in tistih, ki izkoriščajo *nove tehnologije*.
Eden izmed ciljev podprograma MEDIA bo tudi zagotavljanje pomoči evropskim filmom in avdiovizualnim delom pri iskanju trgov zunaj nacionalnih in evropskih meja. Podpora *usposabljanju in dostopu do trgov* bo dobila novo, »MUNDUS« dimenzijo prek sodelovanja z državami, ki niso članice podprograma MEDIA.
Od 2014 bodo na voljo tudi nove vrste finančne podpore na področju *razvoja občinstev in filmske pismenosti* ter mednarodnih koprodukcij v okviru *koprodukcijskega fonda* in *video iger*.
Pomembno vlogo v inovacijah ustvarjalnega sektorja bo prav tako imel nov *finančni mehanizem* (katerega uvedba se pričakuje leta 2016).

Objavljeni razpisi podprograma MEDIA

Podpora za razvoj posameznih projektov in skupinskih projektov
Roki za prijavo:
* 28. 02. 2014 do 12:00 ure (samostojni projekti)
* 06. 06. 2014 do 12:00 ure (samostojni projekti)
* 28. 03. 2014 do 12:00 ure (skupina 3-5 projektov)

TV prikazovanje
Roka za prijavo:
* 28. 02. 2014 do 12:00 ure
* 13. 06. 2014 do 12:00 ure

Festivali
Roka za prijavo:
* 28. 02. 2014 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1. 5. 2014 in 31. 10. 2014)
* 04. 07. 2014 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1. 11. 2014 in 30. 4. 2015)

Selektivna podpora za distributerje tujih evropskih filmov
Roka za prijavo:
* 28. 02. 2014 (do 12.00 za spletno prijavo)
* 02. 07. 2014 (do 12.00 za spletno prijavo)

Razvoj video iger
Rok za prijavo: * 28. 03. 2014

Usposabljanje
Rok za prijavo: * 23. 05. 2014

Dostop do trgov – večletna podpora
Rok za prijavo: * 06. 06. 2014

Dostop do trgov – enoletna podpora
Rok za prijavo: * 07. 03. 2014

Distribucija – Avtomatska shema
Roka za prijavo:
* 30. 04. 2014 (generiranje sredstev)
* 31. 07. 2015 (ponovna naložba)

Distribucija – Podpora za prodajne agente
Roka za prijavo:
* 18. 06. 2014 (generiranje sredstev)
* 01. 03. 2016 (ponovna naložba)

Kinematografske mreže
Rok za prijavo: * 27. 06. 2014

Razvoj občinstev
Rok za prijavo: * 28. 03. 2014

Mednarodni koprodukcijski fondi
Rok za prijavo: * 23. 03. 2014

Objavljeni so tudi *razpisi podprograma Kultura* – več informacij je na voljo na spletni strani Kulturne stične točke v Sloveniji.

*Seznam vseh razpisov* je na voljo tudi na spletni strani programa Ustvarjalna Evropa.

POZOR
Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se morajo pred prijavo *najprej registrirati* na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja tim. *identifikacijske kode PIC* (ang.  Participant Identification Code), ki bo osnovni *predpogoj za spletno prijavo*.