Objavljen zadnji razpis Ustvarjalne Evrope za prevodne projekte

/
Izvajalska agencija EACEA je 5. mar. 2020 objavila zadnji razpis za podporo projektom literarnega prevajanja v tej generaciji Ustvarjalne Evrope (2014–2020). Rok za oddajo vlog je 5. maj 2020.

Cilj podpore je spodbujati kulturno in jezikovno raznolikost in nadnacionalno kroženje literarnih del, izboljšati dostop do literarnih del v EU in izven nje ter dosegati nova občinstva. Podpora omogoča založnikom sofinanciranje prevajanja, izdaje in promocije visokokakovostnega evropskega leposlovja (vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot promociji del) ter kroženje evropske literature, da se zagotovi najširša dostopnost. Prednostna naloga podpore je tudi povečanje prepoznavnosti prevajalcev in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL).

Podpora se bo dodelila samo za dvoletne projekte (kategorija 1):
– Število prevodnih del: od 3 do 10 del.
– Podpora EU znaša največ 100.000 EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Rok za oddajo vlog je 5. maj 2020 do 17. ure (CET).
Več informacij o razpisu EACEA 05/2020 na spletu CED Slovenija in Funding & Tenders Portal – FTOP, kjer je dostopna tudi vsa razpisna dokumentacija.

NOVO:
(i) Prijava je izključno elektronska, in sicer prek novega sistema e-grant.
(ii) Merila upravičenosti – sprememba točkovanja pri kriterijih Promocija in komuniciranje, kjer se je število točk povečalo na največ 25, pri merilu Dobitniki nagrade EUPL pa znižalo na največ 10 točk.

POMNITE:
Sporazum o izstopu, ki sta ga ratificirali EU in Združeno kraljestvo, predvideva sodelovanje Združenega kraljestva v sedanjem programu Ustvarjalna Evropa 2014–2020 do zaključka programa, kar pomeni, da lahko upravičenci iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v podprtih projektih, dodeljenih v skladu s trenutno veljavnimi uredbami, dokler niso zaključene vse aktivnosti (projekti), tudi če projekti trajajo še po letu 2020.

Individualno svetovanje

Ekipa zavoda Motovila (CED Slovenija) zaradi trenutne situacije v zvezi z izbruhom koronavirusa do nadaljnjega odpoveduje vsa osebna srečanja. Za individualna svetovanja smo še naprej dosegljivi po elektronski pošti, telefonu ali prek Skypa.
V primeru, da potrebujete poglobljeno svetovanje v zvezi z aktualnimi razpisi Ustvarjalne Evrope, nam na info@ced-slovenia.eu sporočite, da se dogovorimo za termin svetovanja prek telefona ali Skypa.

 PRIPOROČAMO V BRANJE:
– Kako do prijavnice prek sistema eGrants
Kaj je Funding & Tenders Portal?
Kako pridobiti PIC kodo?
– Več o razpisni shemi na CED Slovenija.
– Lanski razpis (2019) lahko preverite tukaj, rezultate pa tukaj, ko so slovenske založbe skupaj prejele skoraj pol milijona evrov.
– Ali ste vedeli, da so slovenski založniki v samem vrhu med sodelujočimi državami skozi celotno obdobje izvajanja programa Ustvarjalna Evropa? Preveri rezultate razpisov.