Objavljen razpis za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij

/
Ministrstvo za kulturo je marca 2019 objavilo razpis za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), za razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Rok za prijavo: 15. apr. 2019.

Javni razpis, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo (MK) pomeni nadgradnjo Platforme Centra za kreativnost (CzK), ki jo vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo (MAO). V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov morajo biti tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in naj povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Javni razpis je razdeljen na tri sklope:

A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt.
A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.
A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

Rok prijave: 15. april 2019.
Več informacij na spletu CzK in MK.

Izobraževanja v podporo javnemu razpisu in mentorski program

Center za kreativnost bo v podporo razpisu organiziral izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, in pripravil bazo mentorjev ter organiziral obvezni 20–30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje.
Termini izobraževanj so dostopni prek spleta CzK. Prav tako lahko preverite javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje v sklopu javnega razpisa: www.czk.si