Objavljen razpis Kultura za Zahodni Balkan

/
Izvajalska agencija EACEA je 17. dec. 2019 objavila razpis Kultura za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II). Rok za oddajo prijave je 17. mar. 2020.

Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu »Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu« (EACEA 39/2019) določa naslednje prioritete:
– povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih industrij za nadnacionalno in mednarodno delovanje;
– povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev;
– okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo.

Podpora omogoča povezovanje organizacij iz držav članic EU in Zahodnega Balkana, ki so upravičene do sredstev IPA II, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij (vodja + 4 partnerji), pri čemer morata biti vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav članic EU in vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav Zahodnega Balkana. Projekti lahko trajajo najmanj 24 in največ 48 mesecev, dejavnosti pa se morajo začeti med 1. januarjem in 31. marcem 2021.

Zaprosite lahko za najmanj 100.000 EUR in največ 500.000 EUR in hkrati do največ 85 % upravičenega proračuna. Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov evrov. Podpora bo dodeljena približno 20 projektom.

Rok za oddajo vloge je do 17. marca 2020 do 17. ure (CET).

Več informacij in razpisna dokumentacija na spletu EACEA:
Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans “Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans” (EACEA 39/2019).

POZOR: Projekti, ki so bili predloženi na redni razpis Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020 (EACEA 32/2019, rok 27. nov. 2019), niso upravičeni.

Vas zanima svetovanje?

Ekipa CED Slovenija bo 12. februarja 2020 pripravila tehnično delavnico za prijavitelje.
KULTorki ponujajo brezplačne termine za informativni sestanek, predhodni dogovor je obvezen.
Prijavite se na e-novice ter spremljajte FB @CEDSlovenia (Kultura).