Objavljen razpis Kultura za projekte literarnega prevajanja za leto 2018

/
Evropska komisija je 27. marca 2018 objavila razpis EACEA 13/2018: Podpora za projekte literarnega prevajanja za leto 2018, in sicer za dvoletne projekte (kategorija 1) in okvirne sporazume o partnerstvu (kategorija 2). Postopek prijave v celoti poteka prek spleta. Rok za oddajo vlog: 23. maj 2018 do 12.00.
Risba: Vesna Bukovec.

Glavni cilji razpisa za projekte literarnega prevajanja so (1) podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, (2) spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, (3) izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter (4) doseganje novih občinstev.

Več informacij o razpisu na CED Slovenija.

Poudarek letošnjega razpisa je poleg kvalitetne literature in izkušenih prevajalcev tudi zelo dobro načrtovana promocijska strategija, povezana tako z izvedbo celotnega projekta kot tudi vsakega posameznega literarnega dela, vključenega v projekt.

OPOZORILO: Zadnja možnost za večletno podporo!
Letošnji razpis zadnjič omogoča prijavo tudi v okviru kategorije 2 (večletni okvirni sporazum o partnerstvu). Zadnja tovrstna razpisa v okviru Ustvarjalne Evrope, tj. za leto 2019 in 2020, bosta omogočala samo prijavo za manjše, dvoletne projekte.

Smernice aktualnega razpisa bomo predstavili na DELAVNICI za projekte literarnega prevajanja, namenjeni letošnjim prijaviteljem, ki bo predvidoma potekala v četrtek, 26. aprila 2018 v Ljubljani. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani CED Slovenija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur (med 10. in 13. uro) prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87, za osebno svetovanje pa v okviru naših KULTorkov.