Objavljen poziv Sklada za azil, migracije in vključevanje

/
Do Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) so v okviru dveh prednostnih nalog upravičene tudi kulturne organizacije. Rok za prijavo: 1. mar. 2018.

AMIF-logoEvropska komisija oz. Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanjeAMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) objavila poziv za zbiranje predlogov na temo migracij – ozaveščanje, krepitev skupnosti.

Do prijave so upravičene tudi kulturne organizacije, in sicer v okviru dveh prednostnih nalog:
Prednostna naloga 1: Ozaveščanje o prispevku priseljencev družbam v EU / Raising Awareness on migrant’s contribution to EU Societies (AMIF-2017-AG-INTE-01).
Prednostna naloga 2: Oblikovanje skupnosti za integracijo na lokalni ravni, tudi s pomočjo prostovoljnih dejavnosti / Community Building at local level for integration including through volunteering activities (AMIF-2017-AG-INTE-02).

Do sodelovanja v obeh prednostnih nalogah so upravičene vse države članice EU, razen Danske.

Rok za prijavo je 1. marec 2018 do 17. ure (CET).

Dodatne informacije o pozivu AMIF-2017-AG-INTE.