Novice

Objavljen dolgo pričakovani razpis Kultura za projekte sodelovanja 2018

Ob rednem letnem razpisu za projekte sodelovanja 2018 tokrat na voljo še dodatna kategorija za projekte s področja kulturne dediščine, ki se bodo navezovali na cilje in prioritete ELKD 2018. Rok za prijave projektov sodelovanja ELKD 2018 (EACEA 35/2017) je 22. november 2017, za »običajne« projekte sodelovanja (EACEA 32/2017) pa 18. januar 2018. Prijavitelje vabimo na naše dogodke – v treh korakih do prijave!

Kultura · 19 septembra, 2017

Evropska komisija je 18. septembra 2017 objavila dva razpisa za projekte sodelovanja za leto 2018 za:
(1) Projekte sodelovanja večjega in manjšega obsega za leto 2018 (EACEA 32/2017). Rok za prijave: 18. januar 2018 do 12. ure (CET).
(2) Projekte sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na Evropsko leto kulturne dediščine 2018 – ELKD 2018 (EACEA 35/2017). Rok za prijave: 22. november 2017 do 12. ure (CET).

banner-razpis2018

(1) Projekti sodelovanja 2018 (EACEA 32/2017)

Redni letni razpis Kultura za projekte sodelovanja omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 48 mesecev skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti, in sicer v dveh kategorijah:

Kategorija 1 – projekti sodelovanja manjšega obsega: partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.
Kategorija 2 – projekti sodelovanja večjega obsega: partnerstvo vključuje najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav (vodja in 5 partnerjev), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 2 milijona EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Skupna vrednost razpisa znaša 40 milijonov EUR, od tega je 15,2 milijona (38 %) namenjenih podpori projektom sodelovanja manjšega obsega.
Vodja projekta lahko v okviru tega razpisa prijavi le en projekt – ali v Kategoriji 1 ali v Kategoriji 2.

Glavne spremembe (v primerjavi z razpisom za projekte sodelovanja 2017):
– Samo vodje projektov morajo izkazati, da obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti.
– Med upravičenimi državami po novem še Tunizija.
– Projektne aktivnosti se ne smejo pričeti pred majem 2018 (kategorija 1) oz. junijem 2018 (kategorija 2).
– Spremenjen je način izplačila podpore EU vodjem projekta:
*Kategorija 1: prvi obrok izplačila v višini 70 % vrednosti projekta in 30 % po zaključku projekta.
*Kategorija 2: prvi obrok izplačila v višini 40 % vrednosti projekta, drugi obrok 40 % in 20 % po zaključku projekta.

Kratek povzetek razpisa (Kategorija 1 in 2): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).

(2) Projekti sodelovanja 2018, ki se navezujejo na ELKD 2018 (EACEA 35/2017)

Vir: culture.si in Pomorski muzej Piran.
Vir: culture.si in Pomorski muzej Piran.

Kategorija 3 – projekti sodelovanja ELKD 2018
Razpis omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 24 mesecev skupaj izvajajo mednarodne projekte z evropsko dimenzijo na področju kulturne dediščine, ki bodo prispevali k promociji ELKD 2018. Partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.

Podprti bodo projekti, ki bodo prispevali h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru in promovirali kulturno dediščino kot vir navdiha za sodobno ustvarjanje.

POZOR: Naslednje dejavnosti niso upravičene:
– Dejavnosti, namenjene raziskavam ali turizmu, povezane s kulturno dediščino.
– Raziskave (glede na to, da se v okviru dejavnosti ELKD že izvaja raziskava Eurobarometra o kulturni dediščini).
– Konference, razstave, delavnice itd. kot glavne dejavnosti projekta (te vrste aktivnosti so lahko povezane z glavno dejavnostjo, zlasti v luči komunikacijskih in promocijskih strategij projekta).

Aktivnosti projekta se morajo začeti med januarjem in septembrom 2018.
Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov EUR.

Kratek povzetek razpisa (Kategorija 3): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).

Katero razpisno kategorijo izbrati?

POZOR: Odvisno od obsega, potreb, narave in ciljev projekta lahko prijavitelji (vodje projektov) kandidirajo samo za eno kategorijo – kategorijo 1, kategorijo 2 ali kategorijo 3!
Pri tem morajo upoštevati, da je kategorija 3 (EACEA 35/2017) namenjena projektom, ki se nanašajo na dva posebna cilja Evropskega leta kulturne dediščine 2018, kulturna dediščina pa je lahko vključena tudi v projekte kategorije 1 (projekti sodelovanja manjšega obsega) in kategorije 2 (projekt sodelovanja večjega obsega) v okviru razpisa EACEA 32/2017.

Za dodatne informacije in svetovanje vam je na voljo ekipa CED Slovenija/Motovila. Prijaviteljem priporočamo udeležbo na naših prihajajočih dogodkih – vsak bo brez ponovitve, zato jih ne zamudite!

Načrtujete prijavo? Pomagamo vam v treh korakih!

1. KORAK (torek, 26. september, 9.30–15.30): Idejni laboratorij v Kreativnem centru Poligon, Ljubljana – z ustvarjalnim pristopom do projektne ideje z mednarodnima strokovnjakoma. Vodita: Tomas Ramanauskas in Kristupas Sabolius, teoretika in ustvarjalca s področja strateškega komuniciranja, filma in raziskovanja domišljije.
2. KORAK (sreda, 27. september, 9.30–13.00): Info dan Ustvarjalna Evropa gre na Sever – edini informativni dan pred rokom za aktualni razpis Kultura za projekte sodelovanja 2018. V gosteh: predstavnici CED Litva in CED Švedska tudi o priložnostih, ki ju ti dve državi ponujata za mednarodno sodelovanje v kulturi – tudi za Slovenijo.
3. KORAK (začetek novembra): Tehnična delavnica za prijavitelje.
Kmalu več. Spremljajte nas!