Namenite del vaše dohodnine (1 %) zavodu Motovila

Veseli bomo, če boste podprli naše delovanje!

V tem primeru vas vljudno prosimo, da
*izpolnite OBRAZEC (.pdf) in ga pošljete po pošti na naslov: Finančni urad, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali
* v primeru, da imate kvalificirano digitalno potrdilo, obrazec izpolnite na portalu elektronske storitve javne uprave (E-Davki). Davčna številka Motovile je 91485398.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP7) bo davčni organ upošteval veljavne zahteve, ki jih prejme do 31. maja 2021.

Prijazno se vam zahvaljujemo za podporo in smo vam na voljo za dodatna pojasnila!

vaša ekipa Motovile
Mateja, Sabina, Maša, Ines, Tanja

Dejavnosti Motovile so široko in brezplačno dostopne vsem našim uporabnikom, o strokovnosti ekipe, pa pričajo tudi odlični rezultati domačih prijaviteljev na razpise Ustvarjalne Evrope ter zadovoljna mreža uporabnikov in partnerjev doma in na tujem. Ker pa želimo omogočiti brezplačen dostop do naših programov usposabljanja in drugih podpornih aktivnosti (zlasti npr. spodbujanje mednarodne individualne mobilnosti predstavnikov KUS), ki niso del CED dejavnosti, bomo veseli vaše podpore.

Motovila je zasebni, neprofitni in nevladni zavod za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS) ter njim sorodnih, komplementarnih ali povezanih sektorjih s področja civilne družbe in/ali gospodarstva. Naša dejavnost, katere primarni namen je spodbujanje mednarodnega povezovanja, zlasti v evropskem prostoru, vključuje informacijske, svetovalne, izobraževalne, povezovalne, promocijske, raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti.

Poslanstvo Motovile je opolnomočiti predstavnike KUS za suvereno in avtonomno delovanje v nacionalnem in mednarodnem prostoru, pri čemer KUS predstavljajo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah in/ali umetniških in ustvarjalnih izrazih, ne glede na to, ali so te dejavnosti tržno ali netržno usmerjene, in ne glede na to, katera vrsta strukture jih izvaja. Podpiramo akterje, katerih dejavnosti vključujejo ustvarjanje, produkcijo, širjenje in ohranjanje izdelkov ter storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali ustvarjalne izraze, ter sorodne funkcije, kot so izobraževanje ali upravljanje, zlasti pa uprizoritvene umetnosti, glasbo, vizualne umetnosti, film in avdiovizualno področje, vključno z večpredstavnostnimi vsebinami, materialno in nematerialno kulturno dediščino, arhitekturo, oblikovanjem, umetnostnimi obrtmi, literaturo, založništvom, knjižnicami, muzeji, arhivi, kulturnim turizmom in festivali.

V sklopu informacijskih in podpornih dejavnosti zavoda Motovila deluje tudi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalna informacijska pisarna za program EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Dejavnosti CED Slovenija omogočata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska komisija (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije).

Motovila je članica evropske mreže nacionalnih centrov CED (Creative Europe Desks), ki delujejo v 41 evropskih državah, evropskega združenja Culture Action Europe in informacijske mreže za mobilnost v kulturi On the Move.

Motovila deluje v javnem interesu na področju kulture (št. odločbe 0140 – 380/2019/2, z dne 25. 11. 2019, izdalo Ministrstvo za kulturo RS) in je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini Z Doh-2 (Uradni list RS, št. 13/11, prečiščeno besedilo 9/12), in Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP7), ki omogoča, da davčni zavezanec zahteva, da se do 1 % dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, nameni za financiranje neprofitnih organizacij.

Na vas se obračamo s prošnjo, da 1 % plačane dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, namenite našemu zavodu.

S prijaznimi pozdravi,
ekipa Motovile

Ljubljana, 10. januar 2021