Dejavnosti in projekti Motovile

Nacionalna informacijska pisarna programa EU Ustvarjalna Evropa

CED Slovenija (2014–2020)

Organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj/usposabljanj

– Serija usposabljanj o strateškem delovanju v kulturi: Onkraj kulturnega modela (2019, 2018) v sodelovanju s Centrom za kreativnost (MAO)
Animirani film: od gradnje občinstva do krepitve povezovanj in promocije animirane filmske krajine v partnerstvu z Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta (okt. 2018–dec. 2019)
– CEE Animation v sodelovanju z DSAF in Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta
– Strokovni program FDF in LIFFe v partnerstvu s Cankarjevim domom
– Strokovni program FSF v partnerstvu s SFC, javno agencijo RS
– Creative StartUp, 2014–2015 v partnerstvu z ZRC Koper

Predavanja in usposabljanja v okviru izobraževanj drugih institucij

Preteklost za prihodnost: izzivi in priložnosti financiranja EU za kulturno dediščino, RRA LUR (2018)
– Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti, Svet umetnosti. Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje, SCCA–Ljubljana (2017, 2018)
– Osnove financiranja EU, Občina Kidričevo (2015)
– Projektni management, Centar za promociju nauke, Beograd (2015)

Sodelovanje pri mednarodnih projektih

Onkraj horizontov: fokus Ukrajina (oktober 2018)
Onkraj horizontov: Armenija-Gruzija-Moldavija-Ukrajina (april 2017)
Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century / CultPlatForm_21 (2017–2019)

Svetovanje in pomoč pri prijavah na razpise različnih finančnih instrumentov

– Programi EU, Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP