Novosti razpisa Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020

/
Na Info dnevu Kultura (9. okt. 2019) smo predstavili novosti razpisa Kultura za projekte sodelovanja 2020 in svetovali, kaj upoštevati pri pripravi projektne prijave.

Razpis Kultura za projekte sodelovanja 2020 (EACEA 32/2019) je zadnji tovrstni razpis v okviru trenutne generacije Ustvarjalne Evrope. Evropska komisija je za razpis namenila 48,4 milijonov evrov, od tega 18,9 milijona za projekte sodelovanja manjšega obsega (Kategorija 1) in 29,5 milijonov za projekte sodelovanja večjega obsega (Kategorija 2). Rok za oddajo vlog je 27. nov. 2019 do 17.00 (CET). Rezultati bodo predvidoma znani prihodnje leto maja, Komisija pa naj bi podprla približno 100 projektov v obeh kategorijah skupaj.

Kaj so glavne spremembe razpisa za leto 2020 (v primerjavi z 2019)?

RAZPISNI OBRAZCI
– Spremenjen je obrazec za proračun, ki je zdaj poenostavljen.
– Spremenjen je obrazec za podrobnejši opis projekta (Detailed description of the project).
UPRAVIČENOST PARTNERSKIH ORGANIZACIJ
– Novo: upravičeni so tudi dodatni partnerji, ki niso s področja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Toda le pod pogojem, da projekt izpolnjuje kriterij minimalnega števila partnerjev, tj. v projekt morajo biti vključene vsaj 3 (manjši projekti) oz. 6 (večji projekti) organizacije (pravne osebe!), dejavne v KUS.

Pozor, konkurenca je huda, zato …

– Natančno upoštevaj cilje in prednostne naloge.
– Ideja mora biti inovativna –in mora naslavljati dejansko potrebo.
– Resnično partnerstvo je pristno sodelovanje.
– Partnerstvo naj bo geografsko raznoliko.
– Partnerji se lahko razlikujejo, cilje pa morajo imeti podobne.
Razvoj občinstev je ključen cilj Ustvarjalne Evrope.
– Ne pozabi na povezave s strategijo Evropa 2020 in drugimi strategijami/delovnimi dokumenti.
– Trajnost (zapuščina) je zelo pomembna … in morda prihodnje sodelovanje.
Komunikacija med izvajanjem projekta in razširjanje rezultatov.
– Pravočasno preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Priporočamo obisk:

Mobilna POP-UP pisarna: Nova Gorica in Gorica, 15.–16. okt.
Ustvarjalna Evropa (še vedno) išče publiko: Maribor, 16. okt. in POP-UP pisarna v Vetrinjskem dvoru, 14.–16. okt.
– Konferenca o razvoju občinstev v gledališču „Prečiti meje“ v okviru FBS: Maribor, 14.–16. okt.
– V začetku novembra bomo organizirali tehnično delavnico za prijavitelje.

Potrebujete navdih?
Pobrskajte po bazi CED Slovenija, kjer so predstavljeni projekti slovenskih organizacij, in/ali spletni platformi rezultatov Ustvarjalna Evropa – Creative Europe Projects Results Platform.

Vas zanima individualno svetovanje?
KULTorki ponujajo brezplačne termine za informativni sestanek, predhodni dogovor je obvezen. Termini se hitro polnijo …

Spremljajte nas: Prijavite se na e-novice ter spremljajte FB profila @CEDSlovenia (Kultura) in @CEDSloveniaMEDIA

Prihodnji razpis za projekte sodelovanja bo objavljen v okviru naslednika – programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027), vendar šele takrat, ko bo sprejeta pravna podlaga novega programa in odobren letni delovni načrt za izvajanje ukrepov in shem. Ob zamudah zaradi teh postopkov se lahko zgodi (podobno, kot se je v okviru trenutnega programa), da bo prvi tovrstni razpis na voljo šele v prvi polovici leta 2021. Zato ne izpustite zadnjega vlaka!

Avtor videa: CED Armenia.