Novosti glede objave MEDIA razpisov za 2015

/
Julija objavljen delovni plan programa Ustvarjalna Evropa, na katerem temelji objava posameznih razpisov podprograma MEDIA, je bil pred kratkim spremenjen, zato vas obveščamo o novih okvirnih oz. pričakovanih terminih razpisov podprograma MEDIA in pripadajočih rokov.

razvoj samostojnih projektov

Objava razpisa: oktober 2014
Roka: januar in april 2015
Rezultati: maj in september 2015

razvoj skupine projektov

Objava razpisa: november 2014
Rok: februar 2015
Rezultati: junij 2015

TV prikazovanje

Objava razpisa: oktober 2014
Roka: december 2014 in maj 2015
Rezultati: marec in september 2015

razvoj videoiger

Objava razpisa: januar 2015
Rok: marec 2015
Rezultati: julij 2015

selektivna distribucija

Objava razpisa: september 2014
Roka: december 2014 in julij 2015
Rezultati: maj in oktober 2015

avtomatska distribucija

Objava razpisa: december 2014
Rok: april 2015
Rezultati: december 2015

razvoj občinstev

Objava razpisa: januar 2015
Rok: marec 2015
Rezultati: julij 2015

dostop do trgov (enoletna/večletna podpora)

Objava razpisa: oktober 2014
Rok: januar 2015
Rezultati: maj 2015

prodajni agenti

Objava razpisa: december 2014
Rok: junij 2015
Rezultati: januar 2016

spletna distribucija (enoletna/večletna podpora)

Objava razpisa: februar 2015
Rok: junij 2015
Rezultati: oktober 2015

koprodukcijski skladi

Objava razpisa: december 2014
Rok: marec 2015
Rezultati: julij 2015

 

dvoletne partnerske pogodbe – roki
POZOR: Znotraj naslednjih podpornih shem v 2015 NE BO razpisanih rokov za prijavo novih projektov, temveč le roki za prijave znotraj v letu 2014 pridobljenih dvoletnih podpor za izvajanje projektnih aktivnosti (v 2014 in 2015). To pomeni, da spodaj navedeni roki veljajo izključno za prijavitelje, ki so za svoje projekte že uspešno pridobili podporo na razpisih v letu 2014:

filmski festivali (dvoletna podpora)

Roka: februar in julij 2015
Rezultati: maj in oktober 2015

kino mreža (dvoletna podpora)

Rok: julij 2015
Rezultati: oktober 2015

usposabljanje (dvoletna podpora)

Rok: junij 2015
Rezultati: september 2015