Napotki za založnike, ki kandidirajo na razpisu Kultura za prevodne projekte

/
Ob prijavi je potreben razmislek in obrazložitev celotne strategije za prevajanje, distribucijo in promocijo del, ki so vključena v paket za prevajanje. Pomnite, da je to zadnji razpis za podporo projektom prevajanja evropskega leposlovja v tej generaciji Ustvarjalne Evrope (2014–2020). Rok za oddajo vlog je 28. maj 2020.
Jan Nemec: Zgodovina svetlobe. Prevod iz češčine Tatjana Jamnik, izšlo pri KUD Police Dubove, 2015.

Podpora programa Ustvarjalna Evropa omogoča založnikom sofinanciranje prevajanja, izdaje in promocije visokokakovostnega evropskega leposlovja (vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot promociji del) ter kroženje evropske literature, da se zagotovi najširša dostopnost. Prednostna naloga podpore je tudi povečanje prepoznavnosti prevajalcev in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL).

Na kaj pazite pri prijavi?

Ob prijavi je potreben razmislek in obrazložitev celotne strategije za prevajanje, distribucijo in promocijo del, ki so vključena v paket za prevajanje. Poleg kakovosti del in prevajalcev razmišljajte o naslednjem:
– Celotna strategija izbora avtorjev in njihovih del: zakaj ste izbrali prav ta dela, zakaj je pomembno kroženje izbranih del.
– Izbor manj zastopanih avtorjev, žanrov in jezikov.
Geografska raznolikost.
– Kako bodo dela dejansko prišla do bralcev – kakšna bo vaša strategija promocije in distribucije.
Promocijska strategija je zelo pomembna, vendar ne obljubljate več kot lahko izpeljete. Bodite realni! Če promocije ne boste izvedli v skladu z načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi, lahko sledi neizplačilo podpore za vrednost vseh stroškov povezanih s prevajanjem, izdajo in promocijo posameznega literarnega dela.
– Bodite natančni in konkretni pri odgovarjanju na vprašanja.
Stroškovnik naj bo skladen s projektnimi aktivnostmi.
Projekt mora biti sofinanciran, saj podpora ne krije celotnih stroškov projekta. Priložnosti za sofinanciranje preverite na Javni agenciji za knjigo ali v publikaciji Translation and Publishing Grants (EUNIC London, 2019).

Ali ste vedeli, da …

– … so na lanskem razpisu (2019) slovenske založbe skupaj prejele skoraj pol milijona evrov?
– … so slovenski založniki v samem vrhu med sodelujočimi državami skozi celotno obdobje izvajanja programa Ustvarjalna Evropa? Preveri rezultate razpisov.
– … je Tatjana Jamnik pa za prevod knjige Jana Nemca Zgodovina svetlobe s podporo Ustvarjalne Evrope (KUD Police Dubove, 2015) prejela Sovretovo nagrado?
– … lahko prebrskate po bazi podprti projektov na spletu CED Slovenija ali prek spletne platforme EAC že podprtih projektov Ustvarjalna Evropa?
– … smo se v začetku marca letos v Novem mestu pogovarjali o avtorjih, prevajanju in knjižnem sektorju?

Individualno svetovanje

Ekipa zavoda Motovila (CED Slovenija) zaradi trenutne situacije v zvezi z izbruhom koronavirusa do nadaljnjega odpoveduje vsa osebna srečanja. Za individualna svetovanja smo še naprej dosegljivi po elektronski pošti.
V primeru, da potrebujete poglobljeno svetovanje v zvezi z aktualnimi razpisi Ustvarjalne Evrope, nam na info@ced-slovenia.eu sporočite, da se dogovorimo za termin svetovanja prek telefona ali Skypa.