Motovilke, september 2017

/

Pozdravljeni,
Motovilkena prvi šolski dan Motovila novosti s področja avdiovizualnih in kulturnih politik, mednarodnega kulturnega sodelovanja in bralne namige seli v nove e-novice. Obseg in raznovrstnost informacij, ki jih za vas iščemo in precejamo, je prerasel svojo staro obleko. Zato ste (v pokušino) prejeli »Motovilke«. Naš naslov označite za »prijazen«, da ga ne vrže v smeti, saj vas bomo tudi v prihodnje obveščali, izobraževali, povezali in za vas organizirali dogodke (pa še kaj). CED novice (MEDIA in Kultura) z obvestili izključno o Ustvarjalni Evropi in uspehih Slovenije boste prejemali ločeno.
Ker vemo, da imate naši bralci dobre ideje na zalogi, izpostavljamo odlično priložnost za brušenje ustvarjalnih zamisli. Vabljeni na Idejni laboratorij (26. sept.), kjer bomo gostili vodilna litovska strokovnjaka, Tomasa Ramanauskasa in Kristupasa Saboliusa, ki imata na področju marketinga in strateškega komuniciranja, filma in raziskovanja domišljije doma zvezdniški status. Če preverite njuni biografiji, boste videli, da upravičeno! Laboratorij je odlična popotnica tudi za snovanje projektnih idej za prihajajoče razpise Ustvarjalna Evropa!
Če razmišljate o razpisu Kultura za projekte sodelovanja 2018, potem nikar ne zamudite serije jesenskih dogodkov, ki se vsebinsko povezujejo in nadgrajujejo. Začnemo s seminarjem (12. sept.), kjer bomo na enem mestu v luči ELKD 2018 predstavili Operativne programe Evropske kohezijske politike, programe Evropskega teritorialnega sodelovanja, Finančni mehanizem EGP in Ustvarjalno Evropo. Dan po Idejnem laboratoriju pa pripravljamo info dan »Z Ustvarjalno Evropo na Sever« (27. sept.), kjer boste izvedeli vse o razpisu in različnih priložnostih, s katerimi Švedska in Litva spodbujata mednarodno sodelovanje v kulturi. Na zadnjih metrih maratona vam bomo oktobra pomagali še s tehnično delavnico za prijavitelje.
Ustvarjalce v avdiovizualnem sektorju pa vabimo še malo na morje, kjer na Festivalu slovenskega filma ne smejo zamuditi pogovora s prodajnimi zastopniki (16. sept.), producente animacije pa k prijavi (29. sept.) na strokovno srečanje CEE Animation Workshop, ki bo prvo(!) tovrstno na območju Srednje in Vzhodne Evrope.
Če smo aprila povezovali onkraj horizontov, smo tokrat nekoliko bližje »domu«. A to še ne pomeni, da nas »nove perspektive kulturnih povezav« ne zanimajo. Nasprotno, o tem se bomo z vami pogovarjali 19. okt., ko soorganiziramo javni posvet o kulturnem sodelovanju v mednarodnih odnosih (EU). Danes je kulture vedno več na dnevnem redu mednarodnih institucij in njenih voditeljev, ki se manifestira kot skrb za strpnost v družbi, medkulturni in medverski dialog, kulturna raznolikost ali pa je del razprav v povezavi s socialo, zaposlovanjem, izobraževanjem, gospodarstvom. Ne spreglejte: Ministrstvo za kulturo vabi k razpravi osnutka novega NPK, Slovenska turistična organizacija pa kani kulturo postaviti v središče za prihodnji dve leti. Kakšen privilegij, ki ga ne gre zapraviti!

Poletja še ni konec, se pa že barva listje. Nam se obeta (še en) jesenski maraton.
Motovila spodbuja k branju … (tudi kadar ne dežuje) in vas pozdravlja do naslednje številke!

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

Motovila vabi in poroča …

Idejni laboratorij // delavnica
Ljubljana, Kreativni center Poligon, 26. sept.
Z ustvarjalnim prebliskom do projektne ideje vas pripeljeta vodilna litovska področna stratega Tomas Ramanauskas in Kristupas Sabolius, teoretika in ustvarjalca s področja strateškega komuniciranja, filma in raziskovanja domišljije. Preučujeta univerzalne primere ne glede na nacionalni kontekst, specifično okolje ali občinstvo. S preprostim, a rafiniranim pristopom k ustvarjalnosti, ki sproži domišljijo, do takojšnjega učinka za raznovrstno publiko. Dobra popotnica tudi za pripravo vloge za razpise Ustvarjalna Evropa! Prijave zbiramo do petka, 15. septembra 2017, do 12. ure. VEČ.

idejni_lab_ENG_1100x350px-1

Sodelovanje s prodajnimi zastopniki – boljša mednarodna vidnost filma // pogovor
Portorož, Festival slovenskega filma, 16. sept.
V okviru strokovnega programa Festivala slovenskega filma in v sodelovanju z mednarodnimi prodajnimi zastopniki, predstavniki podjetij Wide (FR) in Slingshot Films (IT), organiziramo pogovor o možnostih za uspešno prodajo, distribucijo in plasiranje slovenskih filmov v Evropi.

Producente animacije vabimo na strokovno srečanje
Ljubljana, City Hotel, 2.–6. dec.
Motovila (CED Slovenija) s partnerji organizira srečanje CEE Animation Workshop za izgradnjo močnejše in prepoznavne mreže koproducentov, ustvarjalcev, oblikovalcev politik, strokovnjakov za trženje, prodajnih zastopnikov in odločevalcev ter financerjev animiranega avdiovizualnega sektorja v Srednji in Vzhodni Evropi. Rok za prijavo je 29. september 2017.

Kulturno sodelovanje prek meja. Fokus: kulturna dediščina // seminar
Ljubljana, Upravna hiša SEM, 12. sept.
Še posebej v luči ELKD 2018 vam bomo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo predstavili Operativne programe Evropske kohezijske politike, programe Evropskega teritorialnega sodelovanja, Finančni mehanizem EGP in Ustvarjalno Evropo. Za na videz kompleksno razpisno dokumentacijo se skriva logičen sistem in priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi. VEČ.

Info dan “Ustvarjalna Evropa gre na Sever”
Ljubljana, Upravna hiša SEM, 27. sept.
Izvedeli boste vse o aktualnem razpisu Kultura za projekte sodelovanja 2018. Pridružili se nam bodo tudi kolegi iz švedske in litovske pisarne CED. Predstavili bodo finančne sheme, do katerih lahko dostopajo tudi slovenski izvajalci v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Več sledi, spremljajte nas.

Nove perspektive kulturnih povezav // javni posvet
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 19. okt.
Posvet o spodbujanju kulturnega sodelovanja v mednarodnih odnosih EU, kjer bo zainteresirani javnosti predstavljeno aktualno dogajanje na ravni EU, primeri dobre prakse, nacionalni instrumenti ter programi EU, ki nudijo podporo mednarodnemu sodelovanju na področju kulture. Odlična priložnost za izmenjavo pogledov in mnenj! Dogodek pripravljamo v soorganizaciji z Ministrstvom za kulturo in v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Stalnim predstavništvom RS pri EU in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.

POROČAMO, kako smo povezali kulturne in ustvarjalne sektorje onkraj horizontov
23 predstavnikov kulturnega sektorja iz Armenije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine je aprila letos med petdnevnim študijskim obiskom v Sloveniji spoznalo več kot 60 slovenskih organizacij in obiskalo kar 21 lokacij oz. prizorišč. Poleg glavnega mesta so gostje obiskali še štajersko (Maribor) in primorsko (Vipava, Nova Gorica, Šempas in Osek) kulturno sceno. Več v besedi, sliki in zvoku.

Sooblikujemo in sodelujemo pri Podonavski platformi za kulturo
Podonavska platforma za kulturo (Danube Culture Platform), s podporo ERDF in IPA, je oblikovana za nov pristop k sodelovanju med različnimi deležniki na področju kulture in turizma. Cilj projekta je ozavestiti mednarodno javnost o nepremični kulturni dediščini, zgodovinskih krajih in dogodkih na območju Podonavja in jih povezati z evropskimi kulturnimi potmi. Aprila letos smo se na Dunaju udeležili delavnice Discovering hidden heritage, kjer je približno 80 strokovnjakov s področja kulture, turizma in kulturne dediščine razpravljalo o teoretičnih in praktičnih vidikih doživljanja in »odkrivanja« kulturne dediščine ter njenem dostopu.

Izobražujemo se na delavnici »Smart heritage protection«
Maja smo se udeležili delavnice o novem interdisciplinarnem pristopu k dediščinski politiki Smart heritage protection, ki jo je organiziralo Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS, ICOMOS Slovenija, CIOFF Slovenija, Motovilo (CED Slovenija) in CMEPIUS. Udeleženci smo na praktičnih primerih preizkusili uporabo metodologije pametne interventne logike, ki je bila na pobudo slovenskih avtorjev uporabljena pri pripravi Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje. Več na spletu MK.

EU IN KULTURA, da ne boste rekli, da vam nismo povedali …

UNESCO sprejel smernice za zaščito umetnikov in raznolikost kulturnih vsebin na internetu
Predstavniki 144 držav in EU, pogodbenic Unescove konvencije iz leta 2005, so 15. junija letos potrdili besedilo o izvajanju konvencije v digitalnem okolju (Implementation of the Convention in the Digital Environment), ki določa niz smernic za sodobno kulturo v digitalnem okolju. Smernice so v pomoč pristojnim institucijam, da umetnikom in producentom omogočijo izkoristiti potencial informacijske tehnologije pri njihovem ustvarjanju, produkciji in distribuciji. Več na UNESCO.

G7 sprejel skupno deklaracijo »Kultura kot instrument za dialog med narodi«
V okviru srečanja skupine G7 marca letos v Italiji so se prvič sploh srečali tudi ministri za kulturo. V skupni deklaraciji, Declaration of FlorenceCulture as an instrument for dialogue among peoples, so izrazili zaskrbljenost nad kulturno dediščino, muzeji, spomeniki, arhivi, arheološkimi najdišči, arhivi in knjižnicami, ki jih ogrožajo naravne nesreče in uničevanje na konfliktih območjih. Deklaracija poudarja tudi vlogo kulturnih odnosov pri spodbujanju strpnosti do kulturne in verske raznolikosti ter medsebojnega razumevanja med narodi. Za več glej npr. ICOM.

Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje
Odbor ministrov Sveta Evrope je februarja letos sprejel in javnosti aprila predstavil priporočilo (CM/Rec(2017)1) o Evropski strategiji kulturne dediščine za 21. stoletje, ki »izpostavlja novo vlogo kulturne dediščine v Evropi in daje smernice za spodbujanje dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja dediščine, pri čemer upravljanje obsega prepoznavanje, vrednotenje in upravljanje v ožjem pomenu«. Ministrstvo za kulturo načela Strategije 21 že upošteva pri pripravi slovenske strategije varstva kulturne dediščine, k temu pa vabi tudi druge (ne)vladne deležnike. Sprejetje priporočila Sveta Evrope sovpada s pobudo EU za razglasitev leta 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine in tako krepi sinergije med izvajanjem obeh pobud ter delovanjem obeh institucij.

Evropski voditelji v Rimu o pomenu kulture
Ob počastitvi 60. obletnice Rimske pogodbe so voditelji držav in predstavniki institucij EU sprejeli Rimsko deklaracijo (Rome declaration z dne 25. 3. 2017), kjer so poudaril tudi pomen kulturnega razvoja, ohranjanja kulturne dediščine in promocijo kulturne raznolikosti.

Evropski parlament o avtorskih pravicah, brexitu in kulturnem sodelovanju Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta (EP CULT) je 21. in 22. junija 2017 na svoji redni seji med drugim razpravljal o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, splošnem proračunu EU za proračunsko leto 2018 in imel javno predstavitev o brexitu: posledice na kulturo in izobraževalno politiko. Prav tako je objavil poročilo (A8-0220/2017 z dne 13. junij 2017) o novi strategiji za kulturno sodelovanje v mednarodnih odnosih EU (2016/2240(INI). Naslednje srečanje EP CULT bo 4. septembra v Bruslju.

Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Svet EU in Evropski parlament sta maja 2017 podprla predlog Komisije, naj leto 2018 razglasi za evropsko leto kulturne dediščine, ki bo imelo proračun v znesku osem milijonov evrov, del sredstev pa bo prek razpisov Ustvarjalne Evrope namenjenih sofinanciranju čezmejnih projektov na področju kulturne dediščine.

Glasba dobiva pomembno mesto v EU
Music Moves Europe je pobuda za oblikovanje strategije EU na področju glasbene industrije, ki jo Evropska komisija promovira prek programa Ustvarjalna Evropa. V procesu dialoga, ki ga Komisija vodi z glasbenim sektorjem že od leta 2015, želi doseči tri cilje: (1) izboljšati dialog in interakcijo z/med predstavniki glasbenega sektorja; (2) vplivati na oblikovanje zakonodaje na ravni EU, ki bi bila v prid glasbenim ustvarjalcem in (3) ustvariti pogoje za oblikovanje nove pobude (podpore) v okviru prihodnjega programa EU za kulturne in ustvarjalne sektorje, ki bi koristila glasbeni industriji. Od letos se Komisija udeležuje enega največjih glasbenih sejmov MIDEM, kjer je predstavila primere dobre prakse zagonskih podjetij v glasbi. Med njimi je tudi slovenski Viberate – čestitamo!

Evropski kulturni forum: Milano, 7.–8. december
Forum predstavlja pomembno priložnost za srečanje evropskih oblikovalcev politik in številnih predstavnikov kulturnega in ustvarjalnega sektorja, za mreženje in izmenjavo mnenj o skupnih izzivih in razvoju na tem področju. Evropska komisija sporoča, da bo jeseni dostopnih več informacij o programu in registraciji. Spremljajte #CultureForumEU.

Osnutek novega NPK v javni razpravi
Minister za kulturo Anton Peršak je 23. avgusta 2017 predstavil osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 (NPK). Javna razprava bo potekala do 30. septembra 2017; odzive, pripombe in dopolnila na predlagani osnutek besedila lahko posredujete na gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 Vzpostavlja se Center za kreativnost
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Vzpostavitev platforme Centra za kreativnost (Platforma CzK)«. Za projekt, ki ga bo izvajal MAO, v vrednosti nekaj več kot 5,6 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,1 milijona evrov.

Posvet o agenciji za umetnost
Ministrstvo za kulturo je v osnutku NPK napovedalo ustanovitev agencije za umetnost, ki naj bi prevzela financiranje predvsem nevladnega sektorja. Društvo Asociacija v četrtek, 7. septembra 2017, med 11. in 14. uro v klubu Lili Novy (Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana) pripravlja posvet, kjer bodo gostje – Jadranka Plut, Robert Palmer, Nataša Bučar, dr. Uroš Grilc in dr. Stojan Pelko – razpravljali o agencijskem organiziranju v kulturi.

Priložnosti

V Amsterdamu o tem, kako se preživljati od umetnosti
ELIA v Amsterdamu (Academy of Theatre and Dance), 14. in 15. septembra, organizira NXT Conference. Making a Living from the Arts na temo podjetništva v umetnosti. Številni govorniki, akademiki in podjetniki v kulturi, med njimi tudi Luka Piškorič iz Kreativnega centra Poligon, bodo razpravljali in predstavili praktične primere o vključevanju podjetniških veščin v visokošolsko izobraževanje na umetniških študijskih smereh, novih modelih izobraževanja, profesionalizaciji v umetnosti in izzivih na trgu dela. Rok prijave je 1. september 2017.

Odprt poziv za Creativity StartUP School – brezplačni trening & delavnica
Če imate kreativno idejo, ki jo lahko aplicirate v produkt, storitev ali izdelek; iščete kreativne rešitve in/ali se želite predstaviti investitorjem, potem ste vabljeni na Creativity StartUP school (Ljubljana, 19.–20. september 2017). Trening in delavnico organizirata Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. in Center za kreativnost (/MAO), s ciljem podpreti nove in kreativne StartUP projekte. Rok prijave je 11. september 2017.

Štipendija Pine Bausch za plesalce in koreografe
Podpora je namenjena rezidenčnemu bivanju, sodelovanju s plesnim ansamblom in študiju plesnih tehnik. Plesalci in koreografi (ni starostne omejitve) lahko prejmejo štipendijo za obdobje od treh do šestih mesecev in v višini 2.500 EUR na mesec ter enkratno kritje potnih stroškov. Pogoj za pridobitev štipendije je partnersko sodelovanje s plesnim ansamblom, koreografom, institucijo oz. priznanim plesalcem. Rok za prijavo je 15. september 2017.

Islandija za založnike in prevajalce
Icelandic Literature Center tujim založnikom in prevajalcem omogoča podporo za vzorčne prevode islandskih avtorjev (Sample Translation Grants) in za prevode islandske literature, npr. proza, poezija, drama, eseji, biografije, stripi, otroške knjige (Translation grants from Icelandic). Rok za prijavo je 15. september 2017. Skupaj z The Writers´ Union of Iceland prevajalcem islandske literature v letu 2018 omogoča od dva- do štiritedensko rezidenčno bivanje v Reykjaviku (Translators in Residence for 2017). Podpora vključuje potne stroške, nastanitev in štipendijo v višini 30.000 ISK/teden za kritje stroškov bivanja. Rok prijave je 1. oktober 2017. Prijavni obrazci za vse podpore bodo dostopni 4 tedne pred rokom za oddajo vloge.

KulturKontakt Austria: vabilo na rezidenco
KulturKontakt Austria v sodelovanju z Austrian Federal Chancellery v letu 2018 ustvarjalcem s področij umetniška fotografija, video in medijska umetnost, kompozicija, literatura in prevajanje ter kulturna vzgoja, omogoča od eno- do trimesečno rezidenčno bivanje na Dunaju in v Salzburgu. Rok prijave je 18. september 2017.

Prague Quadrennial: brezplačna delavnica kostumografije
Študenti umetniških in gledaliških smeri, vabljeni na brezplačno enodnevno delavnico 36Q°, namenjeno scenografiji oz. kostumografiji. Delavnica bo v Pragi, 13. oktobra 2017 na DAMU, in v okviru simpozija »Porous Borders«, ki ga organizira Prague Quadrennial. Rok prijave je 30. september 2017. Vir: Culturenet.cz.

Predložite referat za konferenco European Association for Urban History 2018
Konferenca v Rimu (29. avg.–1. sept. 2018) vključuje tudi razpravo Women and the City: The Changing Role of Women in Urban Renewal since 1989. Ključne teme: ženske; spol; prenova mest; odpornost mest; mestne politike; javni prostori; varnejša mesta. Rok za oddajo referata je 5. oktober 2017. Več tudi na CED Slovenija.

Brskamo in beremo

Oceni, izmeri, uči se, uporabi, spodbujaj in raziskuj kulturo v mestu
Evropska komisija vas vabi k uporabi novega orodja Cultural and Creative Cities Monitor, s katerim lahko prek enotne metodologije in primerljivih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov preverite »kulturno in ustvarjalno živahnost, ekonomijo in okolje« v 168 evropskih mestih – tudi za Ljubljano in Maribor. Cilj uporabe orodja je javnost in oblikovalce politik ozavestiti o pomenu kulture in ustvarjalnosti v današnji družbi in sprožiti naložbe v kulturi.

Uporabnikom prijazna ministrstva za kulturo
Budapest Observatory (BO) je v svoji junijski številki novic preveril in ocenil dostop do spletene vsebine v angleškem jeziku, ki jo ponujajo ministrstva za kulturo iz Vzhodne Evrope, tudi slovensko. Po mnenju BO imajo najbolje urejen dostop do novic o npr. kulturni ponudbi, mednarodnem sodelovanju, financiranju, zakonodaji s področja kulture, ministrstva iz Armenije, Češke, Estonije, Latvije, Litve in Moldavije. Nobeno od 26 ocenjenih ministrstev ne objavlja statističnih podatkov v kulturi.

Publikacija EAO o filmski dediščini
Ali veste, kako dostopna je filmska dediščina v evropskih arhivih, kaj in koliko je digitalizirano in kako so urejene avtorske pravice? Odgovore poiščite v poročilu The access to film works in the collections of Film Heritage Insitutions in the context of education & research (maj 2017), ki sta ga za European Audiovisual Observatory (EAO) in s podporo Evropske komisije pripravila Gilles Fontaine in Patrizia Simone.