Motovilke, oktober 2017

/

Motovilke_okt
Pozdravljeni,
pred dnevom reformacije, še enim pomembnim kulturnim praznikom, naj vas spomnimo, da smo prejšnji teden obeležili svetovni dan avdiovizualne dediščine. Ob tej priložnosti izpostavljamo pomemben restavratorski korak Televizije Slovenije, ki bo po več kot 30 letih na malih ekranih prikazala Primoža Trubarja. Naj vas opozorimo še na en korak Televizije Slovenije, ki je v oddaji 8. dan dala prostor slovenskim kulturnim in avdiovizualnim ustvarjalcem z bogatimi vsebinami, ki jih brez podpore Ustvarjalne Evrope najbrž ne bi bilo. Že danes vemo, da je to izjemen uspeh!
Saj ste včeraj premaknili uro, ali ne? Vse do pomladi bomo tako imeli dobro uro več za dodaten premislek o bolj ali manj pomembnih stvareh. Čas je sicer relativen, a zaenkrat imamo še srečo, da nas letni časi opomnijo na opravila, ki se jih dobro lotiti ob pravem času.
Motovila zato te dni spravlja jesenske pridelke. Vlagamo znanje, kuhamo ideje »cum grano salis« in pripravljamo zaloge za nove ustvarjalne podvige. Zato nas ni do 6. novembra. Toda, kar brez skrbi, za vas že novembra pripravljamo dve delavnici (Kultura in MEDIA) in strokovni seminar za filmske profesionalce in odločevalce.
Mimogrede, poglejte kaj se je našlo pri pospravljanju shrambe? Skoraj bi pozabili, da je že deset let od konca programa EU Kultura 2000, v katerem so slovenski kulturni izvajalci lahko prvič polnopravno sodelovali. In deset let od sprejema prve evropske strategija za kulturo, ki spodbuja tudi kulturno sodelovanje v mednarodnih odnosih EU. To, da je kultura (in bo vedno bolj) ključna za krepitev mednarodnih partnerstev, je danes pogosteje na dnevnem redu odločevalcev institucij EU, kot pred desetimi leti. O novih perspektivah kulturnih povezav smo se z vami pogovarjali tudi že v Ljubljani (poročilo priložimo prihodnji številki).
Vsekakor bi si doma želeli kakšne razprave več, ne samo s pristojnim ministrstvom. Saj ne, da se gremo gravitacijsko astronomijo. A morda se nam bo le za hip uspelo povzpeti iz te doline na vrh, s katerega se bodo odprla nova obzorja.

Motovila spodbuja k branju … (sploh v prazničnih dneh) in vas pozdravlja do naslednje številke!

*********************************************************************

Motovila vabi in poroča …

Novembra za vas pripravljamo dve tehnični delavnici Kultura in MEDIA ter strokovni seminar za filmske producente:
*Ali se prijavljate na razpise MEDIA za podporo AV producentom? V Kult3000, Metelkova 2b, Ljubljana, 7. nov. 2017 o pomembnih novostih letošnjih razpisov za podporo razvoju posameznih projektov in TV prikazovanje. Prijava do 3. nov. 2017.
*Ali se prijavljate na razpis za projekte sodelovanja Kultura? V Upravni hiši SEM, Metelkova 2, Ljubljana, 15. nov. 2017, kjer bo udeležencem svetoval tudi strokovnjak za komunikacijske strategije. Prijave do 14. nov. 2017.
*Ste filmski profesionalec in odločevalec in se želite naučiti, kako brati in oceniti filmski scenarij?
Klub Lili Novy, Cankarjev dom Ljubljana, 8.–10. nov. 2017: seminar bo vodil Christian Routh (ScripTeast), priznani scenaristični svetovalec. Rok prijave 1. nov. 2017. Seminar je del strokovnega programa 28. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala LIFFe (8.–19. nov. 2017).

Decembra pa pripravljamo prvo strokovno srečanje vodilnih producentov animacije iz Srednje in Vzhodne Evrope.

Za nami je uspešen javni posvet “Nove perspektive kulturnih povezav” (19. okt. 2017) o spodbujanju kulturnega sodelovanja v mednarodnih odnosih EU, kjer smo zainteresirani javnosti predstavili aktualno dogajanje na ravni EU, primere dobre prakse, nacionalne instrumente ter programe EU, ki nudijo podporo mednarodnemu sodelovanju na področju kulture. Poročilo je v pripravi.

Sooblikujemo in sodelujemo pri Podonavski platformi za kulturo
Med 11. in 13. okt. 2017 se je v Pécsu na Madžarskem odvila mednarodna konferenca na temo razvoja občinstev pod naslovom The key to raising attention – challenges and perspectives of audience development along the Danube. V tematskem sklopu Cultural institutes as visitor centered creative spaces je predavala in vodila delavnico tudi Mojca Jug iz zavoda Bunker. Poročilo v sliki.

Kako razviti in okrepiti svojo ustvarjalno mišico?
Jana Renée Wilcoxen poroča (angl.) o tem, kako je bilo na Motovilinem Idejnem laboratoriju (26. sept. 2017, Kreativni center Poligon). Na delavnici ustvarjalnega pristopa h kulturnim projektom smo gostili vodilna litovska področna stratega Tomasa Ramanauskasa in Kristupasa Saboliusa.

EU IN KULTURA, da ne boste rekli, da vam nismo povedali …

Unescov svetovni dan avdiovizualne dediščine
UNESCO je 27. okt. razglasil za Svetovni dan avdiovizualne dediščine, da bi poudaril pomen avdiovizualnega gradiva in njegovih nosilcev (filmi, video in zvočni posnetki, radio in televizija) ter spodbudil zaščito in hranjenje teh dokumentov, ki so ključni del kulturne dediščine, so nas spomnili v Kinoteki.

Svetovni vrh o umetnosti in kulturi v Maleziji
IFACCA sporoča, da bo naslednji vrh o umetnosti in kulturi 8th World Summit on Arts and Culture v Kuala Lumpurju, med 11. in 14. marcem 2019, ki ga organizira skupaj z malezijskim ministrstvom za turizem in kulturo (National Department for Culture and Arts – JKKN) na temo MOBILE MINDS: Culture, Knowledge and Change.

Priporočilo Sveta Evrope o enakosti med spoloma v avdiovizualnem sektorju
Svet Evrope je sprejel Priporočilo o enakosti med spoloma v avdiovizualnem sektorju (CM/Rec(2017)9, 27. sept. 2017), ki vključuje številne predloge za rešitve problema neenakosti.

Sprejeta nova strateška usmeritev za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Državni zbor je 26. sept. sprejel Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki predstavlja glavni strateški dokument za delovanje na tem področju. Prednostna geografska območja, npr., so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah. Kultura ni omenjena.

Evropski filmski festivali v tretjih državah
Evropska komisija v luči oblikovanja nove strategije za kulturno sodelovanje v mednarodnih odnosih EU spodbuja evropsko kinematografijo. Do 25. okt. je bil s tem namenom objavljen poziv za organizacijo filmskih festivalov evropskega filma v okviru delegacij EU v izbranih tretjih državah.

Oktobrsko zasedanje Evropskega parlamenta
Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta je zasedal 19. okt. 2017. Dnevni red je med drugim vključeval čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah, in tudi predlog financiranja Evropskega mladinskega orkestra (European Union Youth Orchestra) iz Ustvarjalne Evrope(!). Naslednja seja bo 9. nov. 2017 v Bruslju.

Evropski kulturni forum
Forum (Milano, 7.–8. dec. 2017) predstavlja pomembno priložnost za srečanje evropskih oblikovalcev politik in številnih predstavnikov kulturnega in ustvarjalnega sektorja, za mreženje in izmenjavo mnenj o skupnih izzivih in razvoju na tem področju. Tokrat je v fokusu tudi kultura dediščina, saj bo v Milanu Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, slavnostno otvoril ELKD 2018. Več informacij o programu in registraciji na spletu Komisije. Spremljajte #CultureForumEU.

Javno posvetovanje o Europeani (digitalni platformi kulturne dediščine Evrope)
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uporabi evropske spletne platforme za kulturno dediščino Europeana, ki bo trajalo do 14. jan. 2018. Namen posvetovanja je izvedeti, kako državljani uporabljajo spletne kulturne vsebine na Europeani in kako bi bilo mogoče portal izboljšati, da bi postal še dostopnejši in privlačnejši za vse. Vir: CNVOS.

Priložnosti

DSP razpisuje umetniško rezidenco v Ljubljani
Društvo slovenskih pisateljev je objavilo razpis za izbor tujih avtorjev in prevajalcev za rezidenčno bivanje v Ljubljani. Rok za prijavo je 31. okt. 2017.

Podpora za češko literaturo
Češko ministrstvo za kulturo tujim založnikom omogoča podporo v višini do 70 % stroškov izdaje češke literature, tj. za prozo, poezijo, literaturo za otroke in mlade, stripe, drame, eseje. Prednost ima sodobna češka literatura. Založniki lahko zaprosijo za kritje stroškov prevoda (do 50 % skupnega zneska izdaje dela); zasnove, oblikovanja in tiska (do 50 %); avtorskih pravic (do 15 %) in promocije (do 25 %). Rok za prijavo je 15. nov. 2017.

International matchmaking seminar v Rigi
Ali za sodelovanje pri projektu s podpro Ustvarjalne Evrope in/ali Finančnega mehanizma EGP potrebujete mednarodnega (morda latvijskega?) partnerja? Potem je mednarodni dogodek z naslovom »Creative Dialog« (22.–23. nov. 2017) v organizaciji CED Latvija pravšnji za vas. Rok prijave je 3. nov. 2017.

MZZ: Razpis za NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči
Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za nevladne organizacije (NVO) v obdobju od 2018 do 2020 s ciljem prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. Podpora bo namenjena 3-letnim razvojnim projektom s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo NVO. Rok za prijave je 3. nov. 2017.

MIZŠ: Obzorje 2020: Kaj nas čaka v obdobju 2018-2020?
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v četrtek, 9. nov. 2017 ob 9. uri organiziralo informativni dan za EU program Obzorje 2020 (Masraykova 16, Ljubljana). Predstavili bodo novosti izvajanja programa do izteka leta 2020 in izsledke vmesne evalvacije programa, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. Prisluhnili bodo tudi željam in pričakovanjem za oblikovanje novega programa po letu 2020. Preverite program in se prijavite na dogodek tukaj. Če vas npr. zanima t. i. 5. družbeni izziv in razpis International network to promote cultural heritage innovation and diplomacy (SC5-19-2018; rok 27. feb. 2018), potem se dogodka nujno udeležite.

Poziv za razvoj strateških transnacionalnih projektov – Podonavje
Sklad za upravljanje denarja v okviru transnacionalnega programa za Podonavje (DTP Seed Money Facility Call) omogoča podporo pripravi projektov. Rok za prijavo: do 7. dec. 2017. Več tudi na CED Slovenija.

Javno posvetovanje o osnutku Strategije razvoja Slovenije
Od 12. oktobra je v javni razpravi Strategija razvoja Slovenije 2030. Vabljeni k oddaji komentarjev in predlogov do 9. nov. 2017. V strategiji je vključeno tudi področje kulture, npr. kot »Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete«. Ali je tudi vaša vizija kulture do 2030 podobna?

Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost
Muzej za arhitekturo in oblikovanje vabi med 16. in 18. nov. 2017 na mednarodno konferenco ob odprtju nacionalnega Centra za kreativnost (CzK), ki bo ponudila vpogled v nekatere aktualne projekte s področja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, od oblikovanja, arhitekture in kulturnega turizma do popularne glasbe, mode in filma. Število mest je omejeno, obvezne so prijave.

Sodelujte v spletni anketi o novih poslovnih modelih v kulturnem sektorju
Creative Lenses je štiriletni projekt s podporo Ustvarjalne Evrope, ki raziskuje načine, s katerimi bi prispeval k večji vzdržljivosti in trajnosti delovanja umetniških in kulturnih organizacij. UAL – University of the Arts London, ki je partner projekta, vabi k sodelovanju v spletni anketi o novih poslovnih modelih, s katero želi raziskati, kako kulturne organizacije posodabljajo svoje poslovanje. Spletna anketa je namenjena predvsem strokovnjakom in menedžerjem oz. vodstvenemu kadru kulturnih centrov in organizacij s področja uprizoritvenih umetnosti v Evropi. Analizirani odzivi bodo javno objavljeni spomladi 2018. Rok za sodelovanje v anketi je 15. nov. 2017.

Prvi Kulturni bazar v regiji
Vabljeni na prvo nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki bo 29. nov. 2017, med 9. in 19. uro, v SNG Maribor. Namen dogodka je slovenski strokovni javnosti bolje predstaviti kulturne ustanove, ki delujejo v tej širši regiji, hkrati pa strokovnim delavcem v regiji približati nacionalne, pa tudi mednarodne primere dobrih praks. Dogodek organizirajo Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Izvršni producent dogodka v Mariboru je SNG Maribor, koproducent pa Cankarjev dom iz Ljubljane. Udeležbo si zagotovite z e-prijavo do 15. nov. 2017.

PAIC vabi k oddaji prispevkov na temo participativne umetnosti
Akademija umetnosti UNG, ki je partner v projektu PAICParticipatory Art for Invisible Communities s podporo Ustvarjalne Evrope, vabi k sodelovanju pri objavi prispevkov na temo participativne umetnosti. Pristop do teme je lahko predstavljen v kontekstu različnih disciplin, npr. umetnostne teorije / zgodovine / kritike, sociologije, psihologije, še posebej pa se spodbuja interdisciplinarnost. Rok za oddajo je 15. nov. 2017.

ArtsLink: razpis za izvedbo projekta v ZDA
Objavljen je razpis za projekte, ki jih umetniki ali menedžerji iz Srednje in Vzhodne Evrope, Rusije in Centralne Azije in Kavkaza realizirajo v ZDA, in sicer v sodelovanju z vnaprej izbrano neprofitno umetnostno organizacijo iz ZDA. Rok za prijavo je 5. dec. 2017. Več na SCCA–Ljubljana.

Kustos za en dan v Narodni galeriji
S ciklom Kustos za en dan / Kustosinja za en dan Narodna galerija tretji četrtek v mesecu odpira vrata drugačnim pogledom, povezuje različna znanja in zvrsti umetnosti, odkriva zgodbe za umetninami, pri vsem tem pa je najpomembnejši osebni pečat, ki ga na vodstvu z obiskovalci v prijetnem vzdušju deli izbrana znana osebnost.

Odlivanje smrti: vabilo na (predogled) razstave
Društvo za domače raziskave in Muzej in galerije mesta Ljubljane vas vabita k ogledu razstave, ki izhaja iz raziskovanja pojava posmrtnih mask. Predogled v Galeriji Vžigalica že na dan spomina, otvoritev 7. nov. in na ogled vse do 24. dec. 2017.

Brskamo in beremo

Obiščite spletno platformo Zlata paličica
Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav profesionalnih gledaliških ustvarjalcev za otroke in mladino. Namen platforme je na enem mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru tričlanske strokovne komisije, v kateri sodelujejo teatrolog, pedagog in razvojni psiholog.

Nova študija o vrednostnih verigah na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev
Nova študija Evropske komisije o ekonomiki kulture se osredotoča na popis vrednostnih verig na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v digitalni dobi. Preučuje gospodarsko strukturo vrednostnih verig v teh sektorjih in analizira, kako je digitalizacija vplivala na tržne odnose in dinamiko konkurenčnosti v evropskem kontekstu. V študiji so prikazane različne vrednostne verige za vizualne umetnosti, uprizoritvene umetnosti, kulturno dediščino, umetnostne obrti, založništvo, glasbo, film, TV in radiodifuzijo ter multimedijske vsebine.