Motovilke, marec 2018

/
Vir: Budget MFF, http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm.

Pozdravljeni,
ker smo trenutno v obdobju snovanja predlogov za prihodnost evropskih finančnih mehanizmov, Komisija mrzlično zbira dokaze o učinkih svojih programov financiranja, preverja vrednote, na katerih ti slonijo ter z javnimi spletnimi posvetovanji postavlja pred (resen) preizkus njihovo dodano vrednost. Zaradi brexita bo resno ogroženo financiranje EU za določena področja. Po enem od možnih scenarijev lahko kultura in avdiovizualno področje izgubita lasten program ter postaneta le del večjega grozda programov. Zato je izjemno pomembno, da se kulturni in ustvarjalni sektorji, vključno z AV, aktivno zavzamejo za skupni interes in jasno izrazijo pomen nadnacionalnega financiranja na evropski ravni. V javnem posvetovanju lahko sodelujete le še DO JUTRI, 9. marca (24.00 CET) – ravnokar smo namreč izvedeli, da se rok posvetovanja podaljša za 1 dan!
Ker vemo, da je čas dragocen in njegovo razpoložljivost pogojujejo različne (zlasti ekonomske) nujnosti, vam Motovila nudi prvo pomoč s predlogi, ki smo jih zbrali tudi z vašo pomočjo in prispevkom Culture Action Europe. Hvaležni smo za čas tistih, ki so k posvetovanju s Komisijo že prispevali!
Naj se hrup za več kulture ne konča jutri! Spomnimo odločevalce na domači in evropski ravni, da ima kultura pozitiven vpliv na številna področja in politike (EU), s čimer so se oni sami že strinjali: glej npr. Sklepe Sveta (14.12.2017), Rimsko deklaracijo (25.3.2017), dnevni red socialnega vrha v Göteborgu (17.11.2017), sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture“ (14.11.2017), zasedanje Sveta EU (21.11.2017). In nenazadnje: letos obeležujemo Evropsko leto kulturne dediščine.
Zato si kultura prek različnih politik in programov financiranja EU zasluži vsaj 1 % naslednjega večletnega finančnega okvira! V duhu Evropskega parlamenta domače oblasti spodbujamo, naj v skladu s svojimi pristojnostmi dodelijo zadostni proračunski delež za javno financiranje kulture. Tudi pri snovanju in rezanju kohezijskega kolača. Vložek v kulturo je majhen, a učinek je velik.
Prihodnost bo odločena maja 2018. Medtem še vedno čakamo, ali se bo kdo spomnil, da je pred 25 leti kultura z Maastrichtsko pogodbo postala pravno zavezujoča pristojnost v EU (kar danes beremo kot 167. člen Lizbonske pogodbe). Kam naj torej gre denar?

Motovila bralkam vošči ob mednarodnem dnevu žena, vse pa spodbuja k branju, razmisleku in aktivni participaciji ter vas pozdravlja do naslednje številke!
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

Motovila vabi in poroča …

Motovilin strokovni MEDIA seminar na Festivalu dokumentarnega filma
Ljubljana, 15.–16. mar., Cankarjev dom (klub Lili Novy)
Hanka Kastelicová in Kristiina Pervilä Andersson, priznani evropski strokovnjakinji, bosta spregovorili o skrivnostih ustvarjanja uspešnega dokumentarnega filma. Na brezplačni dvodnevni strokovni program v sklopu Festivala dokumentarnega filma (14.–21. mar. 2018) vabimo filmske producente, obetavne ustvarjalce, študente in ljubitelje dokumentarnega filma.

Mariya Gabriel, evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo. Foto: Julia Maier Hauff.

Kultura in AV področje izgubljata lasten program financiranja?
V Berlinu smo se udeležili (19. feb. 2018) prvega letošnjega Evropskega filmskega foruma, kjer so priznani filmski ustvarjalci, strokovnjaki in odločevalci politik razpravljali o prihodnosti podprograma MEDIA. Komisija poudarja ključen pomen digitalnih tehnologij za prihodnost kulture in ustvarjalnosti. Izjemno pomembno je, da se kulturni, filmski in ustvarjalni sektorji z aktivno odzovejo na posvetovanja s Komisijo!

EU IN KULTURA, da ne boste rekli, da vam nismo povedali …

O novi Evropski strategiji za kulturo
Evropska komisija je v Bruslju, 19. feb. 2018, z deležniki kulturnega sektorja razpravljala o pripravi nove Evropske strategije za kulturo (European Agenda for Culture). Potem je do 5. mar. sledilo spletno posvetovanje. Strategija izraža osrednjo vlogo kulture v procesu evropskih integracij in predlaga skupno evropsko strategijo za področje kulture in za odnose s tretjimi državami.

Foto: The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn. Vir: Europeana, http://bit.ly/2BEcOD5.

O prihodnosti kulturne dediščine v EU
V sklopu programa Obzorje 2020 Evropska komisija v Bruslju, 20. mar. 2018, organizira konferenco na temo inovacij in kulturne dediščine – Innovation and Cultural Heritage. Konferenca, ki jo boste lahko prek spleta spremljali v živo, je del programa ELKD 2018 in bo prispevala k javni razpravi o ciljih evropske raziskovalne in inovacijske politike za kulturno dediščino po letu 2020.

Evropski filmski festivali v tretjih državah – drugič
Evropska komisija v luči oblikovanja nove strategije za kulturno sodelovanje v mednarodnih odnosih EU spodbuja evropsko kinematografijo. Lani septembra je Komisija objavila poziv za organizacijo filmskih festivalov evropskega filma v okviru delegacij EU v izbranih tretjih državah. Ker je na poziv prispela samo ena vloga, se je Komisija odločila ponoviti poziv Support to EU Film Festivals. Novi rok za prijavo je 26. mar. 2018 do 13. ure (CET).

Februarsko zasedanje Evropskega parlamenta
Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT) Evropskega parlamenta je zasedal 21. feb. 2018. Dnevni red je vključeval obravnavo številnih mnenj in poročil CULT. Npr. v sklopu krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v EU CULT poziva države članice, naj v okviru kohezijske politike oblikujejo dolgoročne strategije tudi na področju kulture, ki bodo lahko osnova za strateške investicije v programskem obdobju 2021–2027. CULT je obravnaval tudi strukturne in finančne ovire za dostop do kulture. Meni, da sta »dostop do kulture« in »sodelovanje v njej« tesno povezana, temeljni instrument za financiranje kulturnih dejavnosti pa je še vedno državna podpora, zato poziva Komisijo in države članice, naj v skladu s svojimi pristojnostmi dodelijo zadostni proračunski delež za javno financiranje kulture. Naslednja seja je bila 5. mar. 2018 v Bruslju; o zaključkih poročamo v naslednjih novicah.

NEMO bo javnim uslužbencem omogočil pripravništvo v muzejih
Od konca februarja letos, je NEMO omogočil javnim uslužbencem evropskih institucij pripravništvo v muzejih. Sodelovali bodo z muzejskim osebjem in se (na)učili, kaj pomeni muzejsko delo. NEMO je idejo dobil pri Netherlands Museums Association. Ali se pri nas obeta kaj podobnega? Skupnost muzejev Slovenije je član NEMO.

Ali ste vedeli, da bo 25. maja letos v veljavo stopila splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR)? Spremembe evropske in domače zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, bodo vplivale tudi na organizacije v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Shranjevanje in obdelava podatkov vključuje vse od poštnega seznama do objavljanja fotografije na spletu. Če podatki ne bodo shranjeni pravilno, naj bi sledile globe.

Priložnosti

Razpis JSKD: dodatna znanja za mlade
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade do 29. let na področju kulturnih dejavnosti (JR ESS PDZM 2016–2020)«. Sredstva so namenjena tudi za subvencije delodajalcem. Rok prijave je 16. mar. 2018.

KUD Sodobnost: dva razpisa za spodbujanje branja
V sklopu projekta Naša mala knjižnica s podporo Ustvarjalne Evrope je KUD Sodobnost objavil dva razpisa: (1) za nagrado sončnica na rami, namenjeno pedagoškim delavcem, knjižničarjem in vsem, ki spodbujajo veselje do branja med otroki in najstniki (rok: 13. mar. 2018) in (2) za natečaj za Naj bralni kotiček v šolskih razredih (rok: 19. mar. 2018).

Foto: Katja Goljat in Andrej Firm.

Kinodvor: 2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji
O metodah in učinkih filmske vzgoje bodo 11. in 12. apr. 2018 v Kinodvoru in Slovenski kinoteki predavali mednarodni in domači strokovnjaki. Več tukaj.

Interkunst e.V.: poziv umetnikom za »INSTANT ACTS against Violence and Racism 2018«
Berlinska organizacija Interkunst e.V. je objavila poziv umetnikom med 18 in 30 let s področja gledališča, plesa, glasbe, cirkusa za sodelovanje v mednarodnem ansamblu, v okviru katerega bodo raziskovali različne vidike nasilja, rasizma in islamofobije (Nemčija in Italija, 2. sept.–2. nov. 2018). Rok prijave je 30. apr. 2018.

Slovenija bo častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022
Slovenija je uradno postala častna gostja za leto 2022 na največjem strokovnem sejmu na področju mednarodnega založništva. Sejem se ponaša z več kot 7.300 razstavljavci iz 102 držav, z okoli 278.000 obiskovalci, z več kot 4.000 prireditvami in okoli 10.000 akreditiranimi novinarji, od tega 2.400 blogerji. Poleg tega je platforma, ki daleč presega knjižno in založniško panogo, saj nudi prostor za srečevanje deležnikov iz filmske industrije ter s področja računalniških iger, so zapisali na JAKRS. Izjemna čast in priložnost za promocijo – čestitamo!

Brskamo in beremo

CAE in BO: »The value and values of culture« (feb. 2018)
Združenje Culture Action Europe je v sodelovanju z Budapest Observatory izdalo publikacijo relevantnih primerov, ki dokazujejo vpliv kulture na različna področja, ki sodijo v domeno vrste politik EU: od zdravja do inovacij, od rasti in delovnih mest, mednarodnih odnosov, kohezije in migracij, do izobraževanja in spodbujanja demokratičnih načel. Pregled pozitivnih učinkov kaže na nedvoumno dodano vrednost kulture za EU in posledično nujnost ustrezne podpore kulturnega ekosistema. Izid publikacije sovpada s pozivom CAE evropskemu kulturnemu sektorju, naj podpre zahtevo za večji proračun za kulturo po letu 2020!