Mobilnost umetnikov in delavcev v kulturi

/
Mobilnost je družbeno in gospodarsko stanje umetnikov in delavcev v kulturi ter hkrati vektor socialnega in gospodarskega razvoja. Vendar se mobilnost v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih sooča s številnimi vprašanji, ki jih je treba obravnavati na več ravneh. KEA (2018) je za Evropski parlament opravila raziskavo s priporočili za izboljšanje regulativnega okolja na področju mobilnosti.
KEA 2018, Research for CULT Committee – Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

KEA (2018)* je za Evropski parlament (CULT) opravila raziskavo Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework, v kateri ugotavlja, da je danes mobilnost sestavni del poklicnega življenja umetnikov in delavcev v kulturi. V globalizirani družbi, ki jo zaznamujejo hiter tehnološki razvoj in inovacije, postaja mobilnost vedno bolj pomembna, hkrati pa tudi potreba po večji solidarnosti in kulturnemu razumevanju. Mobilnost omogoča krepitev zmogljivosti in internacionalizacijo kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, prispeva pa tudi z naložbami v skupnost, (evropskem) povezovanju, kulturnemu sodelovanju in k družbenim spremembam. Po podatkih KEA kulturni in ustvarjalni sektorji predstavljajo 7,5 % delovne sile EU in 509 milijard dodane vrednosti BDP EU.

KEA ugotavlja, da oblikovalci politik vedno bolj priznavajo gospodarske, socialne in politične vplive mobilnosti umetnikov in delavcev v kulturi, kar se odraža v številnih dokumentih Evropske komisije, npr. Novi agendi za kulturo (2018). Glavni finančni instrument EU za uresničevanje prednostnih nalog politike EU na področju mobilnosti v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih je program Ustvarjalna Evropa. Vedno večji pomen pa se mobilnosti umetnikov in delavcev v kulturi namenja tudi v drugih politikah EU, kot npr. sosedska politika in zunanja politika EU, enotni trg, raziskave in inovacije. Kljub temu EU nima enotne strategije na področju mobilnosti, prav tako pa je potrebno izboljšati regulativno okolje za lažjo mobilnost umetnikov in delavcev v kulturi (delovna razmerja, davki, vize, ipd.).

Za več glej *KEA 2018, Research for CULT Committee – Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

Ali ste vedeli, …
… da bo Goethe Institut v Bruslju v okviru evropske platforme za mobilnost že letos med aprilom in septembrom v okviru pilotne sheme omogočil ca. 500 podpor za mobilnost?
… da bo Eva Blaute iz Goethe Instituta v Bruslju pilotno shemo za mobilnost predstavila na konferenci »Mobilnost za ustvarjalnost« v Ljubljani, 4.–5. aprila 2019?