Množicanje za kulturne in ustvarjalne sektorje v Evropi

/
Preverite platformo »crowdfunding4culture.eu« s praktičnimi informacijami o »množicanju« za projekte v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Vabljeni k soustvarjanju spletne platforme s posredovanjem informacij, tudi dobrih praks.

Crowdfunding4cultureIDEA Consult, ki koordinira projekt Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy, skupaj z European Crowdfunding Network (ECN) in Ecorys UK Ltd identificira primere dobrih praks na trgu množičnega financiranja v Evropi za kulturni in ustvarjalni sektor. Popis in analiza dobrih praks bo del študije, s katero omenjeni konzorcij zbira in analizira podatke za podporo Evropski komisiji pri izvajanju njenih političnih ciljev v zvezi z dostopom do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter zagotovitev študij primerov dobrih praks. IDEA Consult je bila uspešna na razpisu (EAC/03/2015), ki ga je Komisija objavila v okviru medsektorskega sklopa Ustvarjalne Evrope.

V okviru projekta je vzpostavljena spletna platforma www.crowdfunding4culture.eu, ki omogoča dostop do praktičnih informacij o »množicanju« (crowdfunding), različnih pristopih, stroških in DDV. Prav tako je dostopen zemljevid platform za množicanje projektov s področja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Ne nazadnje ste ustvarjalci in oblikovalci politik v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih vabljeni k izpolnjevanju spletne ankete za identifikacijo primerov dobrih praks množičnega financiranja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Projektu lahko sledite tudi prek družbenih omrežij Facebook in Twitter.