MK razpis: “Podporno okolje za delovanje na področju kulture”

/
Ministrstvo za kulturo je 2. 12. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«, ki je namenjen vključitvi ciljne skupine brezposelni in neaktivni. Razpis bo odprt do 6. 1. 2017.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis za proračunski leti 2017 in 2018 znaša 336.080 EUR. Razpis je namenjen vključitvi ciljne skupine brezposelni in neaktivni.

Vsebinska sklopa javnega razpisa in upravičeni prijavitelji

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje najmanj enega leta.
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis.
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Rok za prejem ponudb je do 6. 1. 2017 do 12. ure.
Več informacij in razpisna dokumentacija na spletu MK.
Kontaktna oseba: Mojca Jurič, T: (01) 369 5874, E: mojca.juric@gov.si