Mednarodno srečanje “Interpretacija in promocija arheološke dediščine”

/
ZVKDS skupaj s partnerji soorganizira mednarodno strokovno srečanje, namenjeno prikazu sodobnih teoretskih pristopov na področju arheološke dediščine, ki se uveljavljajo v evropskem prostoru (Hiša EU, Ljubljana, 13. jun. 2018). Tam bo tudi Motovila. Dan kasneje (14. jun., Novo mesto) bo izobraževanje za muzealce in druge strokovne delavce s področja interpretacije dediščine.

Interpretacija in promocija arheološke dediščine. Teorija, praksa in priložnosti.
Interpretation and promotion of archaeological heritage. Theory, Practice, Opportunities.
Strokovno srečanje: 13. jun., Hiša Evropske unije (Dunajska 20, Ljubljana)
Regijsko izobraževanje: 14. jun., Dolenjski muzej Novo mesto (Muzejska ulica 7, Novo mesto)

Mednarodno strokovno srečanje soorganizirajo Univerza v Ljubljani, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Dolenjski muzej Novo mesto, projekt Iron-Age-Danube, Slovensko arheološko društvo, Slovensko muzejsko društvo, Društvo za interpretacijo dediščine Slovenije Zlata kanglica (DIDES) in je del aktivnosti Evropskega leta kulturne dediščine.

Izhodišče dogodka je, kako arheološko dediščino prepoznati kot priložnost za:
*izboljšanje razumevanja pomena in dostopnosti do arheološke dediščine,
*vključevanje posameznikov, skupnosti in drugih deležnikov v identificiranje, vrednotenje,
*preučevanje, interpretiranje in predvsem varovanje arheološke dediščine ter
*ustvarjanje novih delovnih mest v storitvah, povezanih z dediščino.

Strokovno srečanje v sredo, 13. junija 2018, bo med drugim namenjeno prikazu sodobnih teoretskih pristopov na področju arheološke dediščine, ki se uveljavljajo v evropskem prostoru. Udeležba strokovnjakov z različnih področij ob tem zagotavlja, da bodo predstavljeni raznoliki primeri dobre prakse ter nekateri okvirji, ki podpirajo projekte s področja promocije kulturne dediščine.
Konferenca je namenjena strokovnjakom s področja kulturne dediščine in turističnim delavcem, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju promocije kulturne dediščine, predstavnikom občin, ki so prepoznale pomen arheološke dediščine in njenega poznavanja v svojih okoljih, pa tudi vsem drugim, ki se zavedate, da je (arheološka) dediščina pomemben gradnik naše prihodnosti.

V četrtek, 14. junija 2018 bo sledilo tematsko regijsko izobraževanje za muzealce in druge strokovne delavce s področja interpretacije dediščine.

Skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki bo svoje znanje in bogate izkušnje delil dr. Roeland Paardekooper, strokovnjak za muzeje na prostem, ustanovitelj in direktor mednarodnega združenja EXARCH za eksperimentalno arheologijo, ki je bil tudi nekdanji direktor Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen v Nemčiji. Tanja Kos iz Motovile bo na strokovnem srečanju 13. jun. predstavila priložnosti za mednarodno sodelovanje v kulturni dediščini.

Več o mednarodnem srečanju in program (.pdf).