MEDIA povezovanje

Program Ustvarjalna Evropa – MEDIA letno nameni več milijonov evrov za podporo filmskim tržnicam, spletnim orodjem in promocijskim dogodkom, namenjenim navezovanju stikov in spodbujanju razvoja, promocije in distribucije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ter projektov, ki slonijo na digitalnih rešitvah.

Seznam vseh MEDIA dogodkov za povezovanje in promocijo AV del je na voljo v digitalni brošuri Markets and Networks.

Če želite biti obveščeni o aktualnih rokih za prijave in drugih priložnostih, vas vabimo k prijavi in spremljanju mesečnih e-novic MEDIA!

Poseben mehanizem podpore podprograma MEDIA je namenjen koprodukcijskim fondom za spodbujanje koprodukcij med producenti iz Evrope in izven nje. V letu 2018 MEDIA podpira delovanje petih koprodukcijskih fondov: CNC – ACM Distribution (FR), IDFA Bertha Fund Europe (NL), HBF+Europe (NL), TFL Coproduction Fund & TFL Audience Design Fund (IT) in World Cinema Fund Europe (DE).

Spremljajte Evropski filmski forum (EFF)!
Več informacij: DG CONNECT – Digital Single Market / EFF