MEDIA podpora za razvoj posameznih projektov za leto 2017

/
Evropska komisija je 23. septembra 2016 objavila razpis EACEA 20/2016: Podpora za razvoj posameznih projektov za leto 2017. Razpisna roka sta: 17. november 2016 ali 20. april 2017 do 12.00. Ključna sprememba: prijavitelji so izključno produkcijska podjetja, ki so delo producirala v zadnjih petih letih in ga med 1. 1. 2014 in dnevom prijave tudi mednarodno distribuirala.

MEDIA Single projects 2017Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju. Vsak prijavljeni projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze zastaviti premišljeno trženjsko in distribucijsko strategijo.

Produkcijsko podjetje lahko prijavi en projekt na enega izmed dveh rokov: četrtek, 17. november 2016 ali četrtek, 20. april 2017. Več o razpisu na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije (EACEA 20/2016).

Razpis EACEA 20/2016 uvaja pomembne spremembe na štirih področjih

1. Prijavitelj – produkcijsko podjetje z nedavnimi uspešnim mednarodno prikazanim projektom
Produkcija predhodnega referenčnega avdiovizualnega dela je omejena na pet let pred objavo razpisa (od 2011 dalje), njegova komercialna distribucija v zadnjih dveh letih (med 1. 1. 2014 in dnevom prijave) pa mora nujno imeti mednarodni predznak – upošteva se le, če je  delo bilo delo distribuirano, poleg domače, vsaj v še eni tuji državi.

2. Nelinearna uporabniška izkušnja – trajanje ni časovno omejeno
V primeru uporabe novih tehnologij in predvajanja na digitalnih platformah, minimalno trajanje uporabniške izkušnje se ne nanaša na nelinearne projekte (npr. virtualna realnost – VR).

3. Dopolnjeni ocenjevalni kriteriji
V ocenjevalnem kriteriju »Kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo« so dodane smernice glede izstopajoče projektne ideje (1a: distinctiveness of the idea and subject matter) in koprodukcijskega sodelovanja s tujimi ustvarjalci (1d: the proposed execution).

Prav tako se spodbuja vključevanje in usposabljanje mladih talentov skozi MEDIA podprte projekte, zato je v kriteriju »Izkušnje, potencial in ustreznost ustvarjalne ekipe« dodana tovrstna smernica (potential for further talent escalation).

4 Avtomatične točke za otroške vsebine
Avtomatične točke za otroške in mladinske filme so z 10 zmanjšane na pet dodatnih točk, veljajo pa izključno za igrane in ustvarjalne dokumentarne filme. Žanr animiranih filmov ni deležen dodatnih točk s ciljem omogočanja enakovrednega kandidiranja animiranih projektov za odrasle.

kult30001Prijaviteljem toplo priporočamo, da se prijav lotijo pravočasno in za dodatne informacije čimprej kontaktirajo CED Slovenija – za svetovanje vam ostajamo na voljo v okviru KULTorkov in prek sabina.briski@ced-slovenia.eu.