Ljubljanski proces

/
Ljubljana process – Funding Heritage Rehabilitation in South-East Europe.

Ljubljanski proces predstavlja skupno pobudo Sveta Evrope (Council of Europe, CoE) in Evropske komisije na področju kulture v širšem okviru procesa širitve Evropske unije. Osredotoča se na zbiranje nacionalnih in mednarodnih sredstev financiranja projektov s področja kulturne dediščine na Zahodnem Balkanu, prav tako pa k sodelovanju želi pritegniti .javne in privatne investitorje.
Ljubljanski proces, ki ga je v okviru mednarodne konference Nove paradigme, novi modeli – Kultura v zunanjih odnosih EU predstavil Jan Figel, evropski komisar za izobraževanje, kulturo in mlade, naj bi predstavljal zečetni korak kampanje za strateško zbiranje sredstev iz javnega in privatnega sektorja za obnovo spomenikov kulturne dediščine na območju Zahodnega Balkana.

Več na Europa Rapid Press Release, IP/08/737, z dne 13. 5. 2008.