Kultura e–novice, 29. januar 2020

/

Pozdravljeni,
razmišljate o prijavi na razpis Kultura za Zahodni Balkan? Naj vas spomnimo, da je posebni razpis programa Ustvarjalna Evropa za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan odprt še do 17. marca 2020. Svetujemo vam, da projektno prijavo pripravite skupaj s svojimi partnerji in sledite prioritetam razpisa. Cilj tega je predvsem krepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev na Zahodnem Balkanu, zato v snovanje projektne ideje nujno aktivno vključite svoje partnerje iz regije.
Oglasite se nam, če pripravljate prijavo. Pomagamo vam lahko z nasveti glede zasnove projekta ali pri iskanju partnerjev. Prihodnji teden bo naša Mateja v Skopju sodelovala na regionalnem dogodku, namenjenem širjenju partnerskega sodelovanja in povezovanja med ustvarjalci in kulturnimi profesionalci z območja Zahodnega Balkana in EU. Informacija o vaši kandidaturi na razpisu bo zato lahko predstavljena tudi kolegom iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Kosova in Srbije.
Sveže informacije o razpisu, ki jih bo v Skopju predstavila predstavnica Komisije, bomo nato delili z udeleženci delavnice za prijavitelje, ki jo organiziramo v Ljubljani, 12. februarja. Ponovitve ne bo! Že zdaj pa vam lahko pomagamo najti odgovore na vsa vprašanja, povezana z razpisom, ali se z vami srečamo na individualnem svetovanju.

Prijeten dan
vaša ekipa CED Slovenija
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

RAZPIS Kultura za Zahodni Balkan (EACEA 39/2019)

Prioritete razpisa: (i) povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje; (ii) povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev; (iii) okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo.
Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij (tj. vodja + 4 partnerji), pri čemer morata biti vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav članic EU in vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav Zahodnega Balkana.
– Prijavite lahko projekte v vrednosti od 100.000 EUR do 500.000 EUR, sofinancira pa se do 85 % upravičenih stroškov.
Trajanje projekta: od 24 do 48 mesecev, projektne dejavnosti pa se morajo začeti med 1. jan. in 31. mar. 2021.
– Rok za oddajo prijav je 17. marec 2020 do 17.00 (CET).
– Več informacij na spletu CED Slovenija tukaj ali EACEA.

Delavnica za prijavitelje

Za prijavitelje na razpis Kultura za Zahodni Balkan 12. feb. 2020, med 10. in 13. uro v Ljubljani, organiziramo tehnično delavnico. Udeležencem bomo svetovali, kaj upoštevati pri prijavi na razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Ponovitve ne bo!

Rok za prijavo udeležbe: Delavnica je brezplačna. Rok za prijave na delavnico je do torka, 11. feb. 2020 do 12. ure preko info@ced-slovenia.eu s pripisom »Delavnica Zahodni Balkan«.

ISKANJE PARTNERJEV

Preverite sveže PARTNERSKE PONUDBE iz Grčije (Labillusions, Thessaloniki Olympic Museum, Selina Productions S.A.), Kosova (ODA Theatre) in Hrvaške (Tragači).

Ministrstvo za kulturo Severne Makedonije (CED Makedonija – Kultura) 5. in 6. feb. 2020 v Skopju organizira dvodnevni dogodek pod naslovom »Creative Europe – Western Balkan’s Window Call and the Regional Cultural Cooperation«, namenjen promociji razpisa Kultura za Zahodni Balkan. Tam bo tudi Mateja Lazar iz Motovile (CED Slovenija), predvsem z namenom razširiti mrežo partnerskega sodelovanja ter povezovanja med slovenskimi ustvarjalci in kulturnimi profesionalci z območja Zahodnega Balkana. Zato nam sporočite, če kandidirate na razpisu Kultura za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Do 3. feb. nam pišite na info@ced-slovenia.eu, če vas zanima sodelovanje s partnerji iz Makedonije ali drugih držav regije.