Kultura in AV področje izgubljata lasten program financiranja?

/
V Berlinu smo se udeležili (19. feb. 2018) prvega letošnjega Evropskega filmskega foruma, kjer so priznani filmski ustvarjalci, strokovnjaki in odločevalci politik razpravljali o prihodnosti podprograma MEDIA. Komisija poudarja ključen pomen digitalnih tehnologij za prihodnost kulture in ustvarjalnosti. Izjemno pomembno je, da se kulturni, filmski in ustvarjalni sektorji aktivno odzovejo na posvetovanja s Komisijo!

Na prvem letošnjem Evropskem filmskem forumu podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope so številni deležniki v avdiovizualnem sektorju razpravljali o prihodnosti podprograma MEDIA, povezovanju z državljani in implementaciji inovativnih tehnoloških rešitev v AV industriji. Na Berlinskem filmskem festivalu je bilo prikazanih 18 filmov s podporo MEDIA, od tega jih je 6 tekmovalo za zlatega medveda.

Komisija poudarja ključen pomen digitalnih tehnologij za prihodnost kulture in ustvarjalnosti. Strategijo za naslednje programsko obdobje pod imenom #DigitalForCulture definira s šestimi stebri*: (1) dostop do kulturnih del z digitalnimi orodji, (2) produkcija in distribucija del prek digitalnih kanalov, (3) razvoj mladih talentov z izkoriščanjem potenciala digitalnih tehnologij, (4) poudarjen pomen promocije, trženja in valorizacije del, (5) mednarodno sodelovanje in (6) dostop do financ.

Ker smo trenutno v obdobju snovanja predlogov za prihodnost evropskih finančnih mehanizmov, Komisija mrzlično zbira dokaze o učinkih trenutnih programov financiranja, preverja vrednote, na katerih ti slonijo ter z javnimi spletnimi posvetovanji postavlja pred (resen) preizkus njihovo dodano vrednost. Zato je izjemno pomembno, da se kulturni, filmski in ustvarjalni sektorji z aktivnim odzivom na posvetovanja in primeri dobre prakse zavzamejo za skupni interes in jasno izrazijo, kako pomembno je nadnacionalno financiranje na evropski ravni. Edino tako si bodo priborili in upravičili podporo v prihodnjem programskem obdobju (2021–2027), ko bo zaradi Brexita resno ogrožen finančni priliv EU za določena področja. Eden izmed možnih scenarijev je namreč, da bosta kultura in avdiovizualno področje v prihodnosti izgubila lasten program financiranja ter postala le del večjega grozda programov (cluster of programmes).

Časovnica nove perspektive je tesna: ker so leta 2019 volitve poslancev v Evropski parlament, napovedan je odhod Združenega kraljestva iz EU, morajo biti predlogi nove strukture finančnih mehanizmov za obdobje po 2020 (znani bodo maja 2018) potrjeni v mandatu trenutne sestave Evropskega parlamenta oz. najpozneje do marca 2019.

Evropska komisija želi z javnim posvetovanjem izvedeti vaše mnenje o izzivih, ciljih, ovirah, administrativnih postopkih in sinergijah programov EU za kulturni in ustvarjalne sektorje, vključno z AV, po letu 2020. Priložnost, da izrazite mnenje se izteka: spletni vprašalnik lahko izpolnite le še do 9. marca!
V pomoč so vam lahko mnenja in predlogi, ki jih je pripravila Motovila.

*Glej npr. Discours de la Commissaire Gabriel à l’occasion de l’ouverture du Forum du Film Européen, Berlinale 2018 (SPEECH/18/883).