Komisija predstavila niz ukrepov na področju kulturne dediščine

/
6. in 7. dec. 2018 je bila na Dunaju konferenca #EuropeForCulture, s katero sta Ministrstvo za kulturo Avstrije in Evropska komisija slavnostno zaokrožila ELKD. Komisija je prav tam predstavila niz ukrepov na področju kulturne dediščine za leti 2019 in 2020.
#EuropeForCulture. Source: https://www.kulturerbejahr2018.at.

Konferenca #EuropeForCulture se je na eni strani osredotočila na predstavitev različnih dejavnosti, ki se izvajajo v tematskem letu Evropske kulturne dediščine (ELKD) 2018, po drugi strani pa na vprašanje »Kaj ostaja v letu kulturne dediščine in kako se lahko ideje razvijejo in vključijo v kulturne politike?«

Komisija sporoča*, da je med ELKD 2018 več kot 6,2 milijona ljudi sodelovalo v več kot 11.700 dogodkih v 37 državah. Da bi učinki evropskega leta trajali tudi po letu 2018, je Komisija 7. dec. 2018 predstavila 60 ukrepov v zvezi z dolgoročno promocijo in varstvom kulturne dediščine.
Okvir, napovedan v evropski agendi za kulturo, ki jo je Komisija sprejela maja letos, vsebuje konkretne ukrepe, ki naj bi pripomogli k spremembi načina, kako uživamo, varujemo in promoviramo evropsko kulturno dediščino.

Ukrepi so razdeljeni v pet tematskih področij in se bodo izvajali v naslednjih dveh letih. Med njimi so na primer:

1. Kulturna dediščina za vključujočo Evropo: udeležba in dostop za vse
V letu 2019 bo Komisija začela projekt #WeareEuropeForCulture. Z njim se bodo financirale priložnostne razstave na javnih mestih, ki bodo predstavljale osebne zgodbe in predmete, povezane s kulturno dediščino. Cilj je doseči ljudi, ki imajo običajno manj stika s kulturno dediščino.

2. Kulturna dediščina za trajnostno Evropo: pametne rešitve za povezano in trajnostno prihodnost
Evropska prestolnica pametnega turizma je nova pobuda EU, ki nagrajuje inovativen in pameten turizem v evropskih mestih. Leta 2019 bosta nosilca naziva mesti Helsinki in Lyon. Nagrada naj bi evropskim mestom ponujala platformo za sodelovanje in predstavitev zgodb o uspehu.

3. Kulturna dediščina za odporno Evropo: varovanje ogrožene dediščine
Po letu 2019 bo Skupno raziskovalno središče Komisije s projektom iRESIST+ razvilo nov pristop k podpori posodobitve obstoječih zgodovinskih objektov. S tem naj bi se pripomoglo k protipotresni zaščiti objektov in povečanju njihove energijske učinkovitosti.

4. Kulturna dediščina za inovativno Evropo: znanje in raziskave
EU bo še naprej podpirala razvoj specializiranih spretnosti in kompetenc ter izboljševala upravljanje in prenos znanja v sektorju kulturne dediščine, tudi s programom Erasmus+. Cilj je popisati spretnosti, ki jim grozi, da bodo šle v pozabo, zbrati statistične podatke, opredeliti poklicne profile in razviti okvire za ozaveščanje in pritegnitev mladih v poklice na področju kulturne dediščine.

5. Kulturna dediščina za močnejša svetovna partnerstva: krepitev mednarodnega sodelovanja
EU v okviru programa Obzorje 2020 vzpostavlja mednarodno mrežo za inovacije in diplomacijo na področju kulturne dediščine. Strokovno znanje EU bo tretjim državam pomagalo pri varstvu kulturne dediščine z usposabljanji in spodbujanjem razvoja inovativnih rešitev, prilagojenih različnim območjem (države evropskega sosedstva, Latinska Amerika, Afrika, Azija).

Evropski okvir za kulturno dediščino od leta 2019 vzpostavlja tudi t. i. forum kulturne dediščine. Slednji bo platforma za posvetovanje in izmenjavo dobrih praks za trajnostne in participativne politike o kulturni dediščini v Evropi, v katere bodo vključene evropske institucije, države članice EU, evropske mreže na področju kulturne dediščine in mednarodne organizacije.

Informativni pregled o evropskem okviru za kulturno dediščino (.pdf, angl.)
Več o Evropskem okvirju za kulturno dediščino.
Več o ELKD na spletu Evropske komisije in ZVKDS.
*Vir: EK – sporočilo za medije, IP/18/6661.