Kdaj bodo rezultati razpisov podprograma Kultura, ki so se zaključili marca 2014?

/
Novice iz srečanja predstavnikov evropske mreže centrov Ustvarjalna Evropa v Grčiji

Predstavniki Evropske komisije so na srečanju v Grčiji predstavili analizo prijav prispelih na že zaključene razpise podprograma Kultura v marcu 2014.

Povzetek analize:

  • Razpis za projekte literarnega prevajanja (razpis zaključen 12. marca 2014): prispelo je 261 prijav, rezultati razpisa bodo znani julija 2014
  • Razpis za projekte sodelovanja (razpis zaključen 5. marca 2014): prispelo je 411 prijav, rezultati bodo znani avgusta 2014
  • Razpis za evropske mreže (razpis zaključen 19. marca 2014): prispelo je 58 prijav, rezultati bodo znani avgusta 2014
  • Razpis za evropske platforme (razpis zaključen 19. marca 2014): prispelo je 24 prijav, rezultati bodo znani septembra 2014