Delovni načrt za kulturo 2008–2010

/
Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu izpostavlja nove metode sodelovanja med različnimi déležniki, s katerimi želi doseči tri strateške cilje: 1. promocija kulturne raznolikosti in medkulturni dialog, 2. promocija kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti in 3. promocija kulture kot enega pomembnih elementov zunanje politike.