Ali ste vedeli, da…?

/
… program Ustvarjalna Evropa za kulturni in ustvarjalni sektor (2014–2020) temelji na členih 166, 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe)?

Grčija predseduje Svetu EU

/
S 1. januarjem 2014 je Grčija prevzela predsedovanje Svetu EU. Glavne prednostne naloge Grčije so spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, vzpostavljanje bančne unije in več solidarnosti med državami EU na področju politike priseljevanja.

Delovni načrt za kulturo 2008–2010

/
Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu izpostavlja nove metode sodelovanja med različnimi déležniki, s katerimi želi doseči tri strateške cilje: 1. promocija kulturne raznolikosti in medkulturni dialog, 2. promocija kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti in 3. promocija kulture kot enega pomembnih elementov zunanje politike.