Italija predseduje Svetu EU

/
Italija je s 1. julijem 2014 prevzela predsedovanje Svetu EU. To bo že njeno dvanajsto predsedovanje, nazadnje je predsedovala leta 2003. Prednostne naloge bodo predvsem na področju gospodarske rasti in zaposlovanja, državljanskih in vloge Evrope v svetu.

Ali ste vedeli, da…?

/
… program Ustvarjalna Evropa za kulturni in ustvarjalni sektor (2014–2020) temelji na členih 166, 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe)?

Grčija predseduje Svetu EU

/
S 1. januarjem 2014 je Grčija prevzela predsedovanje Svetu EU. Glavne prednostne naloge Grčije so spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, vzpostavljanje bančne unije in več solidarnosti med državami EU na področju politike priseljevanja.