Malta predseduje Svetu EU

/
Od 1. januarja do 30. junija 2017 Malta predseduje Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture in AV. Središčna tema so kulturna diplomacija, kulturna dediščina, evropske prestolnice kulture in avdiovizualne medijske storitve.

Malta je »središče kulturnega sveta«

/
V okviru priprav na EPK leta 2018 je Valletta strateško zastavila svojo umeščenost na kulturni zemljevid. Letos najprej gosti svetovni vrh o umetnosti in kulturi (18.–21. oktober), prihodnje leto pa Malta predseduje Svetu EU. Hkrati Malta že skrbi za promocijo svojih umetnikov v tujini in spodbuja mednarodno mobilnost in kulturno sodelovanje.

Ali ste vedeli, … da je 26. september evropski dan jezikov?

/
Evropski dan jezikov lahko praznujete tudi z Evropsko komisijo na številnih brezplačnih dogodkih. Dogajanje pred Hišo EU na Bregu in drugih lokacijah v Ljubljani bo Komisija popestrila s predstavitvami o večjezičnosti, jezikovnimi kvizi, obiski kulturnih inštitutov in razpravami o jezikovnem vključevanju priseljencev v družbo.

Slovaška predseduje Svetu EU

/
Od 1. julija do konca leta 2016 bo Slovaška predsedovala Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture. Središčna tema so avdiovizualne medijske storitve, delovni načrt za kulturo (2015–2018), evropsko leto kulturne dediščine in kultura v mednarodnih odnosih EU.

Kultura in trajnostni razvoj

/
Kakšna je vloga in položaj kulture v okviru novih razvojnih ciljev do leta 2030? Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Vpeta je v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje ali gospodarska rast.

Poročilo Global Trade of Cultural Goods in the Digital Age

/
UNESCO je objavil poročilo o globalnih mednarodnih tokovih kulturnih dobrin in storitev v obdobju med letom 2004 in 2013. Ugotavlja, da kulturne in ustvarjalne sektorje globalna recesija ni bistveno prizadela. Po drugi strani je digitalni premik vplival na trgovino posameznih kulturnih dobrin in storitev.