Novosti glede objave MEDIA razpisov za 2015

/
Julija objavljen delovni plan programa Ustvarjalna Evropa, na katerem temelji objava posameznih razpisov podprograma MEDIA, je bil pred kratkim spremenjen, zato vas obveščamo o novih okvirnih oz. pričakovanih terminih razpisov podprograma MEDIA in pripadajočih rokov.

Od Revije do Mednarodnega festivala dokumentarnega filma v Mariboru

/
Letos se Revija slovenskega dokumentarnega filma, ki se je med 2011 in 2013 fokusirala na domačo dokumentarno produkcijo, razvija v Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC (Maribor, 29–31. avgust 2014). Prijave dokumentarnih filmov sprejemajo do ponedeljka, 11. avgusta.

Pet novih balkanskih članic Ustvarjalne Evrope

/
Junija in julija je programu Ustvarjalna Evropa pristopilo pet novih članic iz regije: Srbija, Albanija, Črna gora, Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Profesionalcem iz BIH bo omogočeno poglobljeno svetovanje v okviru pobude "Centri Ustvarjalne Evrope na poti" na 20. MFF v Sarajevu.