Še en razpis za digitalno povezovanje kulture in AV vsebin

/
Izvajalska agencija EACEA je sredi januarja letos objavila že drugi posebni razpis za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin. Podpora bo namenjena projektom, ki se bodo izvajali v vsaj enem od naslednjih sektorjev: založništvo, muzeji, uprizoritvene umetnosti in/ali kulturna dediščina. Rok prijave: 14. maj 2020.

Bančna posojila za KUS tudi v Romuniji

/
V začetku marca 2017 je sporazum o jamstveni shemi, ki omogoča posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS), z Evropskim investicijskim skladom (EIS) podpisala tudi romunska Libra Internet Bank.

Bančna posojila za KUS najprej v Španiji in Franciji

/
CERSA in Bpifrance sta prvi banki, ki sta z Evropskim investicijskim skladom (EIS) podpisali sporazum o jamstveni shemi, ki omogoča posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS). Gre za ukrep Komisije, ki je od leta 2016 del medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa.