Slovenija in Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008

/
Slovenija uvršča medkulturni dialog med prednostne vsebine predsedovanja EU. Zaveda se priložnosti, ki jo ima kot predsedujoča EU, saj lahko prispeva k medkulturnemu dialogu znotraj EU in v svetu, ki je zasnovan na skupni, vendar raznoliki dediščini, in ki se pojavlja skozi različne načine življenja državljanov in vseh, ki začasno ali stalno živijo v EU.

Re-network!

/
Kulturna stična točka v Sloveniji vas vabi na mednarodno konferenco Re-network! o mreženju in spodbujanju prostega pretoka informacij in transnacionalnega sodelovanja na področju kulture.