Vabljeni v Pécs na konferenco o razvoju občinstev

/
Konferenca »THE KEY TO RAISING ATTENTION – challenges and perspectives of audience development along the Danube.«, ki bo od 11.–13. okt. 2017 na Madžarskem je del projektni aktivnosti Podonavske platforme za kulturo, ki je financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč.

Odkrivanje (ne)vidne dediščine

/
V okviru Podonavske platforme za kulturo je bila na Dunaju, 20. aprila 2017, organizirana prva delavnica »Discovering hidden heritage«. Približno 80 strokovnjakov s področja kulture, turizma in kulturne dediščine je razpravljalo o teoretičnih in praktičnih vidikih doživljanja in »odkrivanja« kulturne dediščine ter njenem dostopu.

Podonavska platforma za kulturo

/
Transnacionalno povezovanje in sodelovanje na področju kulture in turizma, ki si prizadeva odkriti in oživeti (ne)vidno kulturno dediščino v Podonavju ter jo približati javnosti prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Pri platformi kot pridruženi partner sodeluje tudi zavod Motovila.